Nyheder

30. april 2019

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/521 af 27. marts 2019 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling, af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger

I forordning (EF) nr. 1272/2008 foretages følgende ændringer: 1) Bilag I ændres som angivet i bilag I til nærværende forordning. 2) Bilag II ændres som angivet […]
30. april 2019

Stikprøvekontrol: Byggemarkeder informerer for dårligt om kemiske stoffer

De danske byggemarkeder har stadigvæk ikke styr på at informere om kemiske stoffer, som anses for at være særligt problematiske for menneskers sundhed og miljøet. Læs […]