Nyheder

1. juli 2019

Vejledende liste til selvklassificering af farlige stoffer

Mangel på data om kemikaliers farlige egenskaber gør det svært for virksomheder, at opfylde deres pligt til at selvklassificere de kemikalier, som de importerer eller producerer. […]
1. juli 2019

AT-vejledninger om kemisk APV

Oplæring, instruktion og tilsyn De vigtigste regler om arbejdsgiverens pligt til at oplære og instruere sine ansatte og føre tilsyn med arbejdets udførelse. Læs mere her […]
1. juli 2019