Nyheder

7. maj 2024

Emballage

Vi skal bruge mindre emballage og gøre den emballage vi bruger grønnere. Derfor implementeres der nu Producentansvar for emballage i Danmark. Producentsansvaret skal tilskynde virksomheder til […]
7. maj 2024

EU-agenturer: Mere arbejde er nødvendigt for at gøre kemikalier sikre og bæredygtige

Overgangen til sikrere og mere bæredygtige kemikalier skrider frem på nogle områder, mens den på andre lige er begyndt. Dette er resultatet af den første fælles […]
9. april 2024

ECHA annoncerer næste trin for PFAS begrænsningsforslaget

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) har netop offentliggjort arbejdsprogrammet for behandlingen af PFAS begrænsningsforslaget. PFAS begrænsningsforslaget bliver i øjeblikket vurderet af ECHA’s videnskabelige udvalg for risikovurdering (RAC) […]
9. april 2024

Enforcement Forum vil kontrollere giftcentrenes meddelelser

Echa´s Enforcement Forum er ved at forberede et projekt, der skal kontrollere, om leverandører har anmeldt farlige kemiske blandinger til giftcentrene. Læs mere her
6. marts 2024

Den 1. marts sætter Fødevarestyrelsen gang i tre kontrolkampagner

– Brug og mærkning af fødevarekontaktmaterialer (FKM). Bokse, bøtter, bægre, beholdere og andre typer af emballage og udstyr bestemt til kontakt med fødevarer må ikke afgive uønsket kemi. […]
6. marts 2024

ECHA rådfører sig om at anbefale fem stoffer til REACH-godkendelse

Melamine; Bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate covering any of the individual isomers and/or combinations thereof (TBPH); S-(tricyclo[5.2.1.0 2,6]deca-3-en-8(or 9)-yl) O-(isopropyl or isobutyl or 2-ethylhexyl) O-(isopropyl or isobutyl or 2-ethylhexyl) […]
8. februar 2024

ECHA lancerer en kemikalie database

Læs mere
8. februar 2024

Nu styrker EU forbrugerbeskyttelsen

Direktivet om øget forbrugerbeskyttelse er nu formelt vedtaget af Europa-Parlamentet. Det betyder bl.a., at udokumenterede grønne påstande forbydes, og absolutte udtryk som fx “grøn” eller “miljøvenlig” […]
7. december 2023

ECHA’s undersøgelse finder giftige kemikalier i børnepleje produkter

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) har fundet ud af, at stoffer, der forårsager kræft, genetiske mutationer eller skader reproduktionen, er til stede i børnepleje produkter, såsom autostole, […]
7. december 2023

USA: Næsten 40 pct. af testet babymad indeholder pesticidrester

Babymad med æbler, pærer, jordbær og blåbær havde de højeste rester af pesticider i en ny test. Organisationen bag undersøgelsen råder forældre til at købe økologiske […]
7. december 2023

Politisk aftale om ny forebyggelsesplan skal nedsætte børn og unges forbrug af alkohol, nikotinprodukter og tobak

En ny forebyggelsesplan med 30 konkrete initiativer til knap 500 mio. kr. skal forebygge og nedbringe børn og unges forbrug af nikotinprodukter, tobak og alkohol. Det […]
7. november 2023

Hjælp til butiksejere: Sådan tjekker I jeres varer for PFAS

Miljøstyrelsen lancerer nu hjemmesiden PFASinfo.dk med vejledning til butiksejere, der vil være et par skridt foran i forhold til at udfase PFAS. Læs mere her
7. november 2023

Ny EU-aftale sænker grænseværdi for asbest

EU har vedtaget et direktiv, der sænker EU’s grænseværdi for asbest markant. Efter en årrække skal medlemslandene foretage yderligere stramninger på området, når en ny målemetode […]
5. oktober 2023

Import af udvalgte CO2- og energiintensive varer skal nu afrapporteres i nyt EU-register

EU’s kulstofgrænsetilpasningsmekanisme (CBAM) træder i kraft 1. oktober 2023. Det betyder, at virksomheder nu skal indsende en rapport med emissionsdata for de gennemførte vareimporter til EU […]
5. oktober 2023

EU udfaser brug af mikroplast i en række af produkter over en årrække

Plastik partikler med en størrelse under 5 x 15 mm, forbydes i en lang række produkter, hvor der er risiko for at de kan frigives til […]
5. oktober 2023

Arbejdstilsynet varsler ikke længere tilsynsbesøg

Fra 1. juli 2023 vil du som virksomhed ikke længere modtage et brev 1-12 måneder, før Arbejdstilsynet kommer på tilsynsbesøg. Det sker som et resultat af […]
5. oktober 2023

Skjult formaldehyd i kosmetik kan give allergi

Hvert niende kosmetikprodukt indeholder skjulte niveauer af det stærkt allergifremkaldende kemikalie formaldehyd, viser ny undersøgelse fra Miljøstyrelsen. Det er især selvbrunere, den er gal med. Læs […]
31. august 2023

EU har udvidet krav til mærkning af allergene parfumestoffer

Lovgivningen opdaterer Annex III i forordningen med 56 nye substanser som skal angives på label på INCI listen, hvis de er til stede i det kosmetiske […]
31. august 2023

Alle i EU skal bidrage, så vi bekæmper skovrydning.

Vi skal alle tage del. Vi skal undgå klimaforandringer og skabe bedre biodiversitet. Det sker ved, at udvalgte produkter, der bidrager til skovrydning forbydes. Handler du med […]
4. juli 2023

Nyt EU kemikalier enforcement projekt har fokus på online salg

Målet er at kontrollere, at produkter, såsom legetøj, almindelige husholdningsartikler eller kemikalier, der sælges online, overholder REACH-restriktioner. Inspektørerne vil også kontrollerer, at blandinger er klassificeret, mærket […]
4. juli 2023

Høring

Bekendtgørelse om forbud mod markedsføring af visse engangsplastprodukter m.v. og om mærkning af visse andre engangsplastprodukter Læs mere her Høring over ændring af lov om miljøbeskyttelse (udvidet […]
8. juni 2023

Vi skal alle være mere bevidste forbrugere

Virksomhederne skal være opmærksomme på de nye regler, der er på vej om, at det er forureneren, der skal betale. Vi skal være ansvarlige for det […]
8. juni 2023

Ny rapport kortlægger konsekvenserne ved at indføre et udvidet producentansvar for tekstiler i Danmark

Det er ikke kun på EU plan, at det udvidede procentansvar er på dagsordenen. Det udvidede producentansvar fylder også mere og mere i Danmark. MST kortlægger […]
10. maj 2023

ECHA rådgiver om nye fareklasser for stoffer og blandinger

Tre nye fareklasser for klassificering, mærkning og emballering (CLP) stoffer og blandinger træder i kraft den 20. april 2023. ECHA har offentliggjort oplysninger om ansøgningsdatoer og […]
10. maj 2023

Historisk lovforslag mod greenwashing

EU-Kommissionen har fremsat et lovforslag om markedsføring med grønne anprisninger. Der er dermed lagt op til oprydning i junglen af grønne mærkelignende symboler og påstande, der […]
10. maj 2023

Problematisk kemi i genbrugt plastik til kosmetik emballage

Det er vanskeligt at vurdere sikkerheden ved post-consumer recycled plastic (PCR) i kontakt med kosmetiske produkter på grund af de enorme mængder af stoffer, der kan […]
15. marts 2023

Stress skal forebygges: Arbejdstilsynet klar med ny vejledning om uklare og modstridende krav

Arbejdstilsynet offentliggør i dag en ny vejledning om uklare krav og modstridende krav i arbejdet. Vejledningen skal hjælpe arbejdspladserne med at understøtte et godt psykisk arbejdsmiljø […]
15. marts 2023

Flere PFAS er nu blevet begrænset i EU

En ny gruppe af PFAS er fra den 25. februar 2023 blevet forbudt at fremstille, markedsføre og anvende. En gruppe af langkædede PFAS (C9-C14 PFCA) er […]
15. marts 2023

Nyt om titandioxid, ændring af grænseværdibekendtgørelsen

Nyt om titandioxid, ændring af grænseværdibekendtgørelsen Læs mere her
15. marts 2023

Arbejdstilsynet kører kampagne om sikkerhedsdatabladene overholder de nye regler

Arbejdstilsynet kører kampagne om sikkerhedsdatabladene overholder de nye regler Læs mere her
15. februar 2023

Kampagne skal kontrollere sikkerhedsdatablades kvalitet efter nye formkrav

Arbejdstilsynet gennemfører i 2023 en kampagne for at kontrollere om virksomhederne overholder reglerne vedr. udarbejdelse af sikkerhedsdatablade. Kontrollen bliver gennemført som et led i det 11. […]
15. februar 2023

Ni nye farlige kemikalier tilføjet til EU’s kandidatliste

De ni nye tilføjede stoffer kandidatlisten anvendes blandt andet i flammehæmmere, maling, blæk og i papirproduktion og de er tilføjet listen på grund af kræftfremkaldende, hormonforstyrrende […]
15. februar 2023

Forslag om begrænsing af PFAS indsendt til EU

Miljøstyrelsen har – i samarbejde med myndigheder fra Tyskland, Holland, Sverige og Norge – udarbejdet og indsendt et forslag til en anvendelsesbegrænsning af PFAS til Det […]
11. januar 2023

Høring om ændringer til CLP. Indførsel af nye klassifikationer

Høring CLP: Ændring af forordning 1272/2008 med hensyn til fareklasser og kriterier for klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger Læs mere her
11. januar 2023

Amerikansk firma markedsfører ulovlige og farlige bekæmpelsesmidler

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion er via EU-Kommissionen blevet gjort opmærksom på et amerikansk firma, der målrettet markedsfører ulovlige og farlige bekæmpelsesmidler til forbrugere i EU. Læs mere her
11. januar 2023

Smykker og legetøj afgiver for meget nikkel

Nogle smykker og legetøj er forsynet med belægning for at forhindre eller reducere nikkelfrigivelse til et acceptabelt niveau. Miljøstyrelsens undersøgelse viser dog, at belægningen ikke altid […]
16. december 2022

Titandioxid

EU domstolen har den 23. november ophævet den harmoniserede klassificering af Titandioxid med Carc. 2 H351. Klassificeringen ophæves, da EU domstolen mener at klassificeringen bygger på […]
9. november 2022

Stikprøvekontrol: Mange fødevarevirksomheder reklamerer for deres varer med ulovlige tekster

34 pct. af de kontrollerede fødevarevirksomheder har brugt ulovlig omtale af ernæring og sundhed i reklame for deres varer. Det viser Fødevarestyrelsens landsdækkende kontrol af anprisningsreglerne, […]
9. november 2022

Revision af EU-reglerne om materialer bestemt til at komme i kontakt med fødevarer

EU’s fødevaresikkerhedspolitik omfatter regler om materialer i kontakt med fødevarer (f.eks. fødevareemballage, køkken- og bordservice og fødevareforarbejdningsudstyr). Formålet med dette initiativ er at modernisere reglerne for […]
9. november 2022

Miljørigtigt vaskemiddel

Projektet Miljørigtigt vaskemiddel har haft som mål at udvikle bæredygtige tensider med en effektivitet på højde med eller højere end de traditionelt anvendte tensider og samtidig […]
11. oktober 2022

Danskerne indkøber ulovlige sprøjtemidler og biocider på nettet

Miljøstyrelsen beslaglægger stadig mange ulovlige bekæmpelsesmidler, når privatpersoner forsøger at importere dem til Danmark. Det er ulovligt at købe bekæmpelsesmidler i udlandet eller via en udenlands […]
11. oktober 2022

Ny aftale: Mindre emballage, mere genbrug og genanvendelse

Jo mere emballageaffald, virksomheder producerer, jo mere skal de betale. Et bredt flertal i Folketinget er blevet enige om en aftale om udvidet producentansvar for emballage […]
11. oktober 2022

Høring over udkast til bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.

Fødevarestyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. i høring. Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft 1. januar 2023. Læs mere […]
12. september 2022

Videndeling forebygger lovbrud og fejl for medlemmer af fodernetværk

De er konkurrenter i samme branche, men medlemmer i Fodernetværk mødes med fokus på videndeling, networking og sparring, så de bedre kan undgå dyrebare fejl.
12. september 2022

Mere kvalitet i bæredygtighed

Markedet hungrer efter kvalitet i bæredygtighed. Vi har hjulpet Nowocoat i deres arbejde med bæredygtighed i hele virksomheden.
12. september 2022

Erhvervsdrivende undervurderer forbrugermærkninger

Mange danske virksomheder undervurderer, hvor omfattende det er at få godkendelse til forbrugermærker.
7. september 2022

Kan kosmetik give børn fødevareallergi?

Det er velkendt, at proteiner i fødevarer kan føre til allergi. Nu vil Miljøstyrelsen undersøge, om fødevareproteiner i kosmetik kan betyde noget for udviklingen af fødevareallergi. […]
7. september 2022

Fremtidens fødevarer kan føre til nye former for allergi

Spirulina og rapskager er to nye fødevarer, der kan lede til allergi, viser et nyt studie fra DTU Fødevareinstituttet. Læs mere her
7. september 2022

Leverer du til foder og fødevareindustrien

Høring over udkast til bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. Læs mere her
6. juli 2022

Ændring af bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer skal gøre reglerne lettere at forstå

Ændring af bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer skal gøre reglerne lettere at forstå – Læs mere her
6. juli 2022

Udendørs rengøringsmidler undersøges for skadelig kemi

Udendørs rengøringsmidler undersøges for skadelig kemi – Læs mere her
6. juli 2022

Kemiske analyser og risikovurdering af hormonforstyrrende stoffer i produkter til gravide og børn

Kemiske analyser og risikovurdering af hormonforstyrrende stoffer i produkter til gravide og børn – Læs mere her
8. juni 2022

Udkast til giftbekendtgørelse og vildledende markedsføring af stoffer og blandinger

Udkast til bekendtgørelse om import og salg af meget giftige og giftige stoffer og blandinger m.v., om opbevaring og anmeldelse af tyveri af visse stoffer og […]
8. juni 2022

Hver femte vilde bi er i fare for at uddø

56 vilde biarter er i fare for at forsvinde fra den danske natur, hvis ikke vi sørger for at sikre levesteder til de flyvende insekter, oplyser […]
8. juni 2022

Opdateret vejledning om vurdering af arbejdsskadesager om sygdom med covid-19

Arbejdstilsynet har opdateret AT-vejledningen om vurdering af arbejdsskadesager om sygdom med covid-19 som følge af den ændrede smittesituation i samfundet. Læs mere her
5. maj 2022

Nye bekendtgørelser om anvendelse og indretning af tekniske hjælpemidler fra 1. juli 2022

Bekendtgørelserne er ændret for bl.a. at opdatere og forenkle de gældende regler på området, samt for at præcisere implementeringen af EU’s arbejdsudstyrsdirektiv. Læs mere her
5. maj 2022

Nu kommer der sprøjteforbud på fortove og terrasser

Nu bliver det forbudt at sprøjte med bl.a. glyphosat på en række offentlige og private arealer. Det har et politisk flertal i Folketinget netop vedtaget. Læs […]
5. maj 2022

Kommende ændringer af REACH-informationskravene

Europa-Kommissionen har revideret visse informationskrav for registrering af kemikalier under REACH. Virksomheder bør begynde at forberede sig, da ændringerne vil begynde at gælde i oktober 2022. […]
7. april 2022

God påske

FORÅRSFORNEMMELSER Det spirende forår er under opsejling. De første forårsblomster titter frem og solen kæmper sin kamp. Vi har haft en helt fantastisk marts måned – […]
18. januar 2022

Størstedelen af de inspicerede produkter solgt online bryder EU’s kemikalie lovgivning

Produkterne som blev undersøgt overtrådt mindst et krav i henhold til relevant EU-kemikalielovgivning. Inspektionen endte med mere end 5000 håndhævelsesaktioner. Læs mere her
18. januar 2022

Miljøstyrelsen har undersøgt stofmundbind for problematisk kemi

Miljøstyrelsen har vurderet, at der ikke er sundhedsmæssig risiko ved brug af dem. Det er dog en god idé at vaske dem før brug Læs mere […]
18. januar 2022

Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer

Ændringer for Talkum. Læs mere her
18. januar 2022

Stor arbejdsmængde og tidspres

Vejledningen bygger på de principper, som ligger til grund for alt arbejde med at forebygge arbejdsmiljøproblemer. Læs mere her
18. januar 2022

Høring af lovforslag om ændring af barselsloven

Høring af lovforslag om ændring af barselsloven (Indførelse af øremærket forældreorlov, ligedeling af retten til barselsdagpenge og ret til overdragelse af barselsdagpenge til sociale forældre og […]
30. november 2021

Den europæiske grønne pagt

Kommissionen vedtager nye forslag for at standse skovrydning, udvikle en bæredygtig affaldshåndtering og skabe en sund jordbund for mennesker, natur og klima Forslagene omhandler bl.a.: Garanti […]
30. november 2021

Kemisk genbrug er en komplementær løsning til at håndtere plastaffald

30 millioner tons plastik affald bliver indsamlet hvert år i Europa, alligevel ender 85 % af det på lossepladser eller til afbrænding. Nu skal det diskuteres, […]
30. november 2021

Nye kræftfremkaldende arbejdsprocesser er tilføjet i kræftbekendtgørelsen

2 nye arbejdsprocesser indgår nu i kræftbekendtgørelsens liste over arbejdsprocesser, der er kræftfremkaldende. De 2 arbejdsprocesser indebærer: At huden udsættes for mineralolier, som tidligere har været […]
30. november 2021

Stress skal forebygges: Arbejdstilsynet klar med ny vejledning om stor arbejdsmængde og tidspres

Arbejdstilsynet offentliggør i dag en ny vejledning om stor arbejdsmængde og tidspres. Vejledningen skal hjælpe arbejdspladserne med at understøtte et godt psykisk arbejdsmiljø og bl.a. forebygge […]
3. november 2021

For mere sikker og bæredygtig kemi: hvordan kan det gøres? 

Klarhed omkring “Safe and Sustainable-by-Design” kemikalier vil hjælpe den kemiske industri til at navigere mere succesfyldt under uforudsigelige udfordringer. CEFIC har udgivet en ny artikel om, […]
3. november 2021

Nye retningslinjer reducerer dyreforsøg ved brug af alternativ data til vurderingen af hudsensibilisering

En ny OECD guide informerer REACH registranter om, hvordan de kan kan anvende alternativ data til at vurdere hudsensibilisering og stadig få pålidelige resultater. Denne nye […]
3. november 2021

Mediator og medarbejder støtter Knæk Cancer

Vi vil gå langt for at nå målet! Mediators medarbejder har i oktober måned, haft en målsætning om at gå 1.500.000 skridt i kampen mod kræft. […]
19. oktober 2021

Mediator-runderinger hos plastvirksomheder

Konsulenthuset Mediator har succes med at agere nye øjne for plastvirksomheder i Danmark. Gennem såkaldte runderinger ser kemispecialisterne virksomhederne efter i sømmene og undersøger, om alt […]
19. oktober 2021

Nye regler for farver til tatoveringer fra 4. januar 2022

Fra 4. januar 2022 – altså lige rund tom hjørnet – træder de nye regler i kraft. Flere af de tilsætningsstoffer som anvendes til tatoveringsfarverne har […]
18. oktober 2021

Hvorfor bestemte tatoveringsfarver bliver forbudte?

De første regler træder allerede i kraft 4. januar 2022.  Hvis et produktet til tatovering eller permanent makeup inder holder et eller flere stoffer med en […]
17. oktober 2021

God håndhygiejne kan højne dansk økonomi viser ny undersøgelse

En ny analyse foretaget af Kosmetik & Hygiejnebranchen viser at Danmark kan sænke antallet af dage med sygefravær med 1,6 millioner dage ved blot at holde […]
13. oktober 2021

Energipriser: Kommissionen præsenterer en værktøjskasse med foranstaltninger for at håndtere den ekstraordinære situation og dens virkninger

Kommissionen har i dag vedtaget en meddelelse om energipriser for at håndtere den ekstraordinære stigning i de globale energipriser, som forventes at vare hele vinteren, og […]
12. oktober 2021

Team Mediator – Succes virksomhed for andet år i træk

Vi er stolte over, at vi igen i år er kåret til succesvirksomhed af BDO/Spar Nord. Succesvirksomhed er en erhvervspris, som hylder det lange, seje træk. […]
11. oktober 2021

Flere plantebeskyttelsesmidler skal nu udfases – det starter 5. november 2021

I den nye stofbekendtgørelse fra 30. september 2021, er der to nye stoffer som skal udfases. Den første bliver udfaset allerede fra 5. november 2021, hvor […]
8. oktober 2021

Enterokokkers følsomhed overfor klorfrigivende biocider

Hvis hospitalerne vil undgå og bekæmpe udbrud af tarmbakterier af typen enterokokker, er det yderst vigtigt at de overholder kontakttid og koncentration af desinfektionsmidlerne. Der er […]
6. oktober 2021

En ny aftale mellem tre parter skal afhjælpe manglen på arbejdskraft

Aftalen er indgået mellem Regeringen, arbejdsmarkedets parter og KL. Aftalen indebære fokus på følgende: Bedre match mellem ledige og virksomheder. Skærpede rådighedsregler for at sikre, at […]
6. oktober 2021

Ny guide til at klassificere titanium dioxid

Har du styr på, hvordan du klassificerer produkter indeholdende titanium dioxid? REACH-forordningen har lavet en ny guide til, hvordan du klassificerer og mærker dine produkter, som […]
30. september 2021

Ny kampagne fra Arbejdstilsynet til vil gøre op med mørketal fra uanmeldte arbejdsulykker

Mange små arbejdsskade, som en forstuvet ankel eller en skæreskade, bliver aldrig anmeldt viser en ny undersøgelse fra arbejdstilsynet. Det skyldes blandt andet en forvirring om, […]
23. september 2021

Slut med forbrugerfrustration og e-affald

Efter flere års samarbejde mellem Kommissionen og branchen er antallet af ladestik til mobiltelefoner nedbragt fra 30 til 3. Kommissionen fremlægger nu lovgivning med henblik på […]
20. september 2021

Tandblegningsprodukter til hjemmebrug kan give skader i munden

To tredjedele af de 25 tandblegningsprodukter, som Miljøstyrelsen undersøgte, overholdt ikke reglerne på området og halvdelen udgjorde en risiko for irritation eller ætsning i munden. Alle […]
16. september 2021

Bambusplast i kopper og tallerkener er ulovligt

Melaminplastik har i flere år været populært, men hvis der er tilsat bambus til melaminplastikken er det ikke lovligt slog EU-kommissionen fast i efteråret 2020. Fødevarestyrelsen efterfølgende  […]
10. september 2021

Risici ved kemikalier i bleer til babyer er ikke påvist 

ECHA’s Committee for Risk Assessment (RAC) kan ikke konkludere om bestemte kemikalier fundet i engangsbleer til babyer udgør en risiko, fordi der ikke findes nok videnskabelig […]
9. september 2021

Den digitale vejledning om miljøgodkendelser er blevet opdateret af Miljøstyrelsen

Der er kommet nye opslag og en række opdateringer til Godkendelsesvejledningen har Miljøstyrelsen oplyst. De to nye opslag er to tjeklister – en til brug for […]
6. september 2021

Et nyt samarbejde skal sikre mere genanvendelse af plastik i byggeriet skriver Miljøstyrelsen.

Samarbejdet bidrager til klimaindsatsen for en grøn affaldssektor og øget cirkulær økonomi. Læs mere her
6. september 2021

Genanvendt plast til emballering af kosmetiske produkter

Den genanvendte plast er i fokus – nu også til emballering af kosmetiske produkter. Du kan læse mere her eller du kan henvende dig til Mediator […]
31. august 2021

Tusindvis af smykker med tungmetaller beslaglagt

Der beslaglægges hvert år ulovlige produkter fra forsendelser både til private og til erhverv. Kemikalieinspektionen og toldstyrelsen har tilsammen beslaglagt 5860 stk. smykker indeholdende tungmetaller som […]
4. maj 2021

Enigt forum vedrørende kontrollen af ​​forbrugerprodukter og biocider i 2022

Forummet blev enige om, at inspektører vil være i stand til at kontrollere, at produkter overholder mange forskellige begrænsninger for farlige stoffer under REACH. Læs mere […]
4. maj 2021

Guide til arbejdsgiveren: Før og efter smitte med COVID-19

Hvad gør du, hvis arbejdspladsen bliver ramt af coronasmitte? Og hvordan laver du en beredskabsplan, så I er godt forberedt, inden det sker? På Arbejdstilsynets hjemmeside […]
4. maj 2021

Bekendtgørelse om skiftende arbejdssteders indretning

Bekendtgørelsen gælder ved arbejde, som en arbejdsgiver lader ansatte udføre på fremmed virksomhed eller på andet sted uden for sit eget bedriftsområde med de begrænsninger, der […]
4. marts 2021

Ændringsbekendtgørelse

Engangsplastbekendtgørelsen og emballagebekendtgørelsen Bekendtgørelse om forbud mod tilgængeliggørelse på markedet af visse engangsplastprodukter m.v. og om mærkning af visse andre engangsplastprodukter og bekendtgørelse om ændring af […]
23. juni 2020

Produktsikkerhed kræver både stort overblik og fokus på detaljen

Produktsikkerhed kræver både stort overblik og fokus på detaljen Virksomheder oplever fra alle sider et stigende krav om at vide, hvad deres produkter indeholder. Og der […]