Kemisk APV 

Få professionel rådgivning om kemi – Mediator 

Hvornår skal man udarbejde kemisk APV?

Når der anvendes farlige kemiske stoffer, er det lovpligtigt, at udarbejde en kemisk arbejdspladsvurdering – Kemisk APV. Hvis du arbejder med farlige kemiske produkter, skal du udarbejde en kemisk APV for at beskytte dine medarbejdere. Arbejdsprocessen skal risikovurderes.
Der er metodefrihed til udarbejdelsen af din kemiske APV – altså kan den fremkomme i forskellige udgaver.  Hos Mediator har vi hjulpet mange virksomheder med at få styr på deres kemiske processer og dermed deres kemiske APV’er.
Mediator har udarbejdet en brugervenlig skabelon til udarbejdelse af kemisk APV.

Mediator har bl.a. hjulpet Plandent med at hjælpe deres kunder med udfordringen om kemisk APV på landets tandlægeklinikker – se case.

Hvad er en kemisk arbejdspladsvurdering – kemisk APV?

Den kemiske APV er en kemisk risikovurdering af et produkt eller en arbejdsproces, hvor der anvendes kemikalier. Den kemiske APV skal sikre, at det er sikkert for brugeren at benytte kemiske produkter i den enkelte arbejdsproces.

Den kemiske APV tager udgangspunkt i:

  • Oplæring
  • Instruktion
  • Undervisning.

Den kemiske APV er en kemisk risikovurdering af produktets farlige egenskaber og den mulige eksponering af brugeren af produktet. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at I fremover ikke skal udarbejde en arbejdspladsbrugsanvisning pr. stof, men derimod skal I udarbejde en kemisk APV pr. proces eller pr. produkt. 

Hvis der ved den kemiske risikovurdering findes forhold, som skal ændres eller forbedres, skal det beskrives i handlingsplanen til den almindelige APV.

Hver gang der foretages ændringer – f.eks. hvis leverandøren ændrer på sammensætningen af de kemikalier, der anvendes, hvis der skiftes til nye kemikalier eller hvis arbejdsgange ved processen ændres, skal den kemiske APV revurderes.

Hvordan kan Mediator hjælpe med at udarbejde kemisk APV?

Hos Mediator hjælper vi jer med at komme godt i gang og sammen udarbejder vi en skabelon til jeres kemiske APV’er. Vi har en praktisk tilgang til opgaven og tager udgangspunkt i løsninger, der naturligt indgår i jeres eksisterende systemer og arbejdspladsbrugsanvisninger.

Vi starter derfor typisk med en rundering på virksomheden, hvor vi sammen danner os et overblik over de kemiske processer, stoffernes farlighed, type og anvendelse. Det giver samlet set et antal processer, som danner baggrund for den kemiske risikovurdering. Vi indsamler data i form af nyeste sikkerhedsdatablade for produktet eller produkterne, der anvendes i processen.

Der skal blandt andet vurderes følgende forhold:

  • Hvilke kemiske stoffer og materialer er farlige, og på hvilken måde?
  • Hvordan og hvor meget udsættes medarbejderne for materialerne?
  • Hvordan bruger I materialerne, f.eks. blanding og påføringsmetoder?
  • Hvilke forbyggende foranstaltninger, f.eks. afspærring, udluftning, ventilation og brug af værnemidler skal I træffe og indarbejde i den kemiske APV?

Mediator kan udarbejde jeres kemiske APV’er eller vi kan afholde et kursus hos jer, så I selv bliver i stand til at udarbejde og vedligeholde jeres kemiske APV’er.

Kontakt Mediator hvis I har brug for hjælp til at komme godt i gang med jeres kemiske APV – info@mediator.as

kemisk apv

Kursus
Kemisk APV

Mediator afholder kursus for dig og din virksomhed.
Kontakt os for at aftale nærmere.
75540824 – info@mediator.as