Transportdokument

Hvad er et transportdokument?

Et transportdokument kan f.eks. være et fragtbrev, følgeseddel, faktura, affaldsdeklaration eller lignende.
Farligt gods skal altid ledsages af et transportdokument (jf. ADR Kap. 5.4).

Hvad skal transportdokumentet som minimum indeholde?

Når du skal udarbejde et transportdokument, er der en række oplysninger, du skal sørge for at få med. Det er et lovkrav, at transportdokumentet som minimum indeholder:

  • UN-nummer angivet med bogstaverne UN foran det firecifrede UN-nummer
  • Tekniske navn eller N.O.S.-betegnelse efterfulgt af indholdsstofferne i parentes
  • Klasseangivelse (fareseddel) og hvis der er sekundære farer skal disse anføres i parentes
  • Emballagegruppe (hvis den findes)
  • Antal og beskrivelse af kolli (kræves ikke ved tanktransport)
  • Mængde (angives enten i kg eller liter)
  • Afsender og modtager.

Hos Mediator står vi klar til at hjælpe dig med at udarbejde dit næste transportdokument.
Vi kan levere inden for 1 time i vores åbningstid.


Kontakt

Ønsker du et transportdokument er du velkommen til at kontakte os på tlf. 75 54 08 24 eller mail info@mediator.as for at høre mere eller få et konkret tilbud.

Har du brug for en ekstern sikkerhedsrådgiver?

Det kan være en stor fordel for din virksomhed at have en ekstern sikkerhedsrådgiver tilknyttet.  Du opnår blandt andet kvalificeret rådgivning og dine medarbejdere kan koncentrere sig om deres kerneforretning. Mediator står klar til at rådgive dig og din virksomhed.
Mediator’s sikkerhedsrådgivere er uddannet i håndtering af farligt gods og farligt oplag.
Vores sikkerhedsrådgivere har alle en praktisk tilgang til opgaven funderet på et solidt teoretisk grundlag.

Med Mediator som ekstern sikkerhedsrådgiver kan du altid kontakte os, hvis du bliver udfordret med dit farlige gods eller dit farlige oplag.
Du er også velkommen til at kontakte os selv om vi ikke er din sikkerhedsrådgiver – sammen finder vi en løsning.

Hos Mediator hjælper vi dig med oplag og farligt gods

Mediator er også din professionelle samarbejdspartner, hvis du skal bygge ny lagerfaciliteter eller flytte til ny lokation.
Kontakt Mediator for at komme godt i gang. Vi hjælper dig med at passe på dit oplag og dine medarbejdere, så de ikke kommer til skade under håndtering af dit farlige gods.

Skal Mediator være din samarbejdspartner og sikkerhedsrådgiver?

Kontakt Mediator for en nærmere præsentation af vores sikkerhedsrådgiverkoncept – info@mediator.as // 75540824.