Etikette

Vælg professionel rådgivning hos Mediator A/S

Har du brug for hjælp til din etikette?

Dit kosmetiske produkt skal have påført en etikette / label.

En etikette (eller label) er den lovpligtige tekst som skal følge dit produkt.
Etiketten skal udarbejdes ud fra recepten eller leverandørdatablad, hvis oplysningerne er fyldestgørende og korrekte.
Mediator kan hjælpe dig med at lave et udkast til en etikette, så mærkningen er i overensstemmelse med artikel 19 i EU’s Kosmetikforordning. Vi giver generel vejledning i brug af claims – altså hvordan du skal markedsfører dit produkt – og specielt hvad du ikke må anprise.
Det kan være dyrt, at få trykt forkerte etiketter til dine produkter – eller tilbagekald af produkter.

Mediator har stor erfaring med etiketter – både til kosmetiske- og til kemiprodukter.
Skal du have udarbejdet et etiketteudkast efter gældende lovgivning og med al lovpligtig tekst, indhold samt vejledning om størrelse på piktogram, følbar advarsel og børnesikker lukning – ja så er du velkommen til at kontakte Mediator. 

Kontakt

Kontakt os på tlf.  75 54 08 24 eller mail info@mediator.as for at høre mere eller få et konkret tilbud.