Cases

I forbindelse med, at Agrotrade afgiver tilbud på håndtering af bioflyveaske fra kraftværksproduktion, udarbejdes der en miljøhåndteringsbeskrivelse af processen fra værket til færdigt produkt.
Miljøhåndteringen beskriver de fysiske forhold af hvert step og beskriver hvilke foranstaltninger, der skal træffes for at mindske forureningen mest muligt, samt hvilke forpligtelser, der skal overholdes i henhold til Bekendtgørelse om anvendelse af bioaske til jordbrugsformål (Bioaskebekendtgørelsen) BEK nr. 818 af 21/07/2008, så landmanden kan sprede asken ud på marken.

Hvert enkelt step beskrives i forhold til transport, oplagring og håndtering. Miljørisikoen vurderes med karakterer fra 0-5 i forhold til, hvor stor miljørisikoen er ved de enkelte steps i forløbet.

Agrotrade henvender sig i foråret 2017 til mediator A/S for at få hjælp til et QHSE-system, da Agrotrade forventer udbud til seks store kraftvarmeværker i efteråret 2017, hvorfor det haster med at få dokumentationen i orden.

På baggrund af udbudsmaterialet udarbejder mediator A/S i samarbejde med Agrograde et QHSE-system. Systemet skal bruges som løftestang til at få lavet de procedurer og instruktioner, som kræves i forbindelse med det aktuelle udbud.

Ultimo august 2017 udkommer udbudsmaterialet.
Mediator A/S er i tæt dialog med Agrotrade omkring udbuddet under hele processen. Der var en del møder og i flere omgange arbejder Agrotrade’s medarbejder på mediator’s kontor i Kolding, for at opnå direkte og specifik sparring i forløbet for at nå deadline.

Resultatet af udbuddet blev 2 x 4 point, hvor højeste karakter er 5.
5 ud af 6 udbud blev vundet af Agrotrade. Et meget tilfredsstillende resultat.

Tak for samarbejdet.

Dorit Mørkehøj Rasmussen
Agrotrade ApS

Billede2

Solar er en teknisk grossistvirksomhed indenfor el, vvs og ventilation, som kan kalde sig en af Danmarks førende og me