Cases

I forbindelse med, at Agrotrade afgiver tilbud på håndtering af bioflyveaske fra kraftværksproduktion, udarbejdes der en miljøhåndteringsbeskrivelse af processen fra værket til færdigt produkt.
Miljøhåndteringen beskriver de fysiske forhold af hvert step og beskriver hvilke foranstaltninger, der skal træffes for at mindske forureningen mest muligt, samt hvilke forpligtelser, der skal overholdes i henhold til Bekendtgørelse om anvendelse af bioaske til jordbrugsformål (Bioaskebekendtgørelsen) BEK nr. 818 af 21/07/2008, så landmanden kan sprede asken ud på marken.

Hvert enkelt step beskrives i forhold til transport, oplagring og håndtering. Miljørisikoen vurderes med karakterer fra 0-5 i forhold til, hvor stor miljørisikoen er ved de enkelte steps i forløbet.

Agrotrade henvender sig i foråret 2017 til mediator A/S for at få hjælp til et QHSE-system, da Agrotrade forventer udbud til seks store kraftvarmeværker i efteråret 2017, hvorfor det haster med at få dokumentationen i orden.

På baggrund af udbudsmaterialet udarbejder mediator A/S i samarbejde med Agrograde et QHSE-system. Systemet skal bruges som løftestang til at få lavet de procedurer og instruktioner, som kræves i forbindelse med det aktuelle udbud.

Ultimo august 2017 udkommer udbudsmaterialet.
Mediator A/S er i tæt dialog med Agrotrade omkring udbuddet under hele processen. Der var en del møder og i flere omgange arbejder Agrotrade’s medarbejder på mediator’s kontor i Kolding, for at opnå direkte og specifik sparring i forløbet for at nå deadline.

Resultatet af udbuddet blev 2 x 4 point, hvor højeste karakter er 5.
5 ud af 6 udbud blev vundet af Agrotrade. Et meget tilfredsstillende resultat.

Tak for samarbejdet.

Dorit Mørkehøj Rasmussen
Agrotrade ApS

Billede2

Solar er en teknisk grossistvirksomhed indenfor el, vvs og ventilation, som kan kalde sig en af Danmarks førende og mest moderne virksomheder indenfor sit felt.
Virksomhedens hovedkontor og centrallager har til huse i Vejen, foruden to kompetencecentre og ti servicecentre centralt placeret i Danmark.
Som rådgiver bistår mediator Solars ledelse i både operationelle og strategiske tiltag.
Sprayprodukter, kabler, telefoner og andet elektrisk udstyr er et udpluk af de produkter, Solar beskæftiger sig med, og som er knyttet til kemi.
Produkterne er derfor underlagt den omfattende lovgivning på kemiområdet. Vi rådgiver Solar i, hvordan virksomheden agerer i tråd med den komplekse og hastigt udviklende kemikalielovgivning.
Vores erfaringer herfra danner efterfølgende fundament for udvikling af Solarskolen. Via skolen videregives den lovgivningsmæssige erfaring til Solars kunder, installatører m.m, således viden og sikkerhed forankres ud i virksomhedens yderste led.
I en ECOonline-database gøres alle informationer tilgængelige for Solars kunder, hvorved de let og enkelt kan søge råd og vejledning ved anvendelse af virksomhedens produkter.

BESTSELLER_logo_and_house_black_2012

BESTSELLER er en tøj- og accessory-virksomhed med forskellige brands målrettet det danske og internationale marked. Indtil nu sælger virksomheden sine produkter på 53 verdensomspændende markeder, ligesom den samarbejder med omkring 300 fabrikker i bl.a. Kina, Indien, Tyrkiet og Italien.

Med sit “code of conduct” proklamerer BESTSELLER, at de vil være i ”compliance” med den gældende lovgivningen. Det gælder bl.a. den lovgivning, som er forbundet med de kemikalier, der optræder i BESTSELLERs tekstil-, kosmetik- og andre accessory-produkter. Der er således tale om produkter, virksomheden bl.a. importerer fra lande i og udenfor EU.

I kraft af sin rolle som importør stiller kemikalielovgivningen store krav til BESTSELLERs dokumentation og kontrol af sine produkter. Det kræver et solidt kendskab til både danske og internationale regler.

Hertil skal nævnes de regler og tekniske forskrifter, virksomheden er underlagt, når accessories, som f.eks. skoplejemidler, oplagres i virksomheden.

Efter kyndig vejledning og rådgivning fra mediator har BESTSELLER dels fået struktur på sine indkøb af kemiholdige produkter og dels sit oplag af brandfarlige væsker.

Kontakt

Kontakt os på telefon 75 54 08 24 eller mail info@mediator.as for at høre mere eller få et konkret tilbud.