Mere kvalitet i bæredygtighed

Nowocoat verdensmål

Mediator har hjulpet Nowocoat
i deres arbejde med bæredygtighed
i hele virksomheden.

 

 

Bæredygtighed er blevet et altoverskyggende emne i industrien og alle virksomheder, store som små, hævder efterhånden at arbejde bæredygtigt. At danske virksomheder har en grøn strategi for fremtiden, er blevet en selvfølge, men også i stor stil et konkurrenceparameter, som kan skaffe nye kunder eller en fordel overfor konkurrenter i markedet.

”Kvalitativ bæredygtighed er ikke udelukkende er at fokusere på CO2. En virksomhed eller et produkt er først bæredygtigt, når der tænkes grønt og bæredygtigt i alle hensyn, sundhedsmæssigt, socialt, etisk og miljømæssigt”.

”Markedet hungrer efter mere kvalitet i de mange bæredygtighedstiltag. Men skal resultaterne af en virksomheds anstrengelser kunne bruges aktivt til at hive nye ordrer hjem, skal forandringerne være målbare og kunne holdes op mod noget genkendeligt. For eksempel certificeringer”. – Morten Carlsen, bæredygtighedskonsulent hos Mediator.

 

Det gode eksempel
Bæredygtig tankegang i farve- og lakbranchen

En af de virksomheder, der har løftet sine aktiviteter i forhold til at sikre kvalitet og varige bæredygtige resultater, er Nowocoat A/S. Virksomheden er en innovativ og moderne farve- og lakfabrik, som har rødder tilbage til 1861, og som leverer coatings til industri, produktion og professionel brug.

Historisk set har farve- og lakbranchen haft et kæmpe forbrugerfokus på miljø og kemikalier, hvilket har stillet tilsvarende store krav til producenternes ansvarlighed. Der skal derfor noget ekstraordinært til for at skille sig ud.
For at kunne imødekomme disse udfordringer, har man i Nowocoat besluttet, at alle led i virksomheden skal tage udgangspunkt i kvalitativ bæredygtighed. Ledelsen udarbejdede derfor sin egen ramme at operere ud fra, hvor processer til løbende at arbejde med bedre og mere sikre arbejdsforhold, skarpere etiske regler og ønsket om mere grøn og biobaseret energi prioriteres på lige fod med bæredygtighed i produktionen.

Hvor FNs Verdensmål tidligere har været Nowocoat’s primære benchmark at holde sine resultater op mod, har man nu valgt at investere kraftigt i at opnå forskellige miljø- og ledelsescertificeringer som næste skridt til endnu klarere at kunne beskrive og dokumentere virksomhedens resultater. En proces, hvor Mediator har hjulpet til med den regulatoriske- og lovgivningsmæssige del.

Skal vi også hjælpe dig og din virksomhed med kvalitet i jeres bæredygtighedstiltag?

Kontakt os i dag på mc@mediator.as eller 52100005

Virksomhedstilpasset
kursus hos

Mediator har i løbet af de seneste år afholdt mere end 50 kurser i samarbejde med Plandent. Kurser for Plandent’s kunder – altså danske tandlægeklinikker.

Tilbage i 2019 kom der ny lovgivning, som gjorde, at man nu skulle udarbejde kemiske APV’er. Der blev krav om kemiske APV i skriftlig form. Landets tandlæger fik pludselig en ny opgave og udfordring. Derfor valgte Plandent at hjælpe deres kunder med at blive klædt på til denne opgave.

Mediator og Plandent havde allerede et samarbejde omkring sikkerhedsdatablade, så det var naturligt, vi kom med på denne rejse. Det har betydet, at vi i samarbejde med Plandent har haft mere end 400 klinikassistenter og tandlæger igennem et kursusforløb i hele Danmark fra Ålborg til Bornholm.

Undervisningen er både teoretisk og praktisk orienteret. Der bliver talt risikovurdering, eksponeringsgrad og virkning af forebyggende foranstaltninger mellem de forskellige klinikker.

Klinikkerne kom godt i gang med at udarbejde deres kemiske APV’er under kurset og enkelte var helt færdige med opgaven ved kursets afslutning.

Claus Krolak udtaler om samarbejdet:

I takt med at vi fik flere og flere henvendelser fra kunder, der var nervøse for hvordan den nye lovgivning skulle håndteres, så var det naturligt at kontakte Mediator og høre om de kunne hjælpe os med at afhjælpe denne usikkerhed for vores kunder.
Og det kunne de! Evalueringerne har været i top på alle afholdte kurser og vi har kun glade kunder.

Royal Copenhagen
På bar bund uden hjælp til kemisk APV

 

Nye regler for Kemiske APV’er forpligter virksomheder til at beskrive kemiske arbejdsprocesser og risici.
Mediator hjalp Royal Copenhagen med at skabe overblik over 100 forskellige kemikalier.

 

Sikkerhed frem for alt. Sådan burde udgangspunktet være for alle ledere af virksomheder i Danmark – især hvis medarbejderne er i kontakt med farlige kemikalier i deres arbejde. Derfor har Arbejdstilsynet fra den 1. juli 2019 gjort det lovpligtigt, at alle virksomheder skal udarbejde beskrivelser af deres arbejdsgange med kemikalier – de såkaldte kemiske APV’er. Loven er lavet for at sikre, at alle ansatte kender til risikoen ved det pågældende stof, og at de instrueres i, hvilke værnemidler de skal bruge.

– Inden kravet om kemiske APV’er endte brugsanvisningerne og informationerne om sikkerhedsforhold ofte i en mappe uden reelt at blive anvendt. Det har ikke været en brugbar løsning. De nye kemiske APV’er er en god måde at gøre opmærksom på risici. Fortolkes og bruges de aktivt og korrekt, kan de skabe stor værdi og ikke mindst tryghed på arbejdspladsen, siger Jens Haugaard, CEO i  Mediator, der har speciale i kemi, miljø og farligt gods. Han tilføjer:

– Alt arbejde med kemikalier er kompliceret, og ikke to virksomhed er ens. Selv med de bedste intentioner om at udarbejde og følge de kemiske APV’er, kan det være svært at gennemskue, hvilke forbehold der skal tages, hvilke værnemidler der skal tages i brug – og ikke mindst, hvordan informationen gives bedst videre til ens ansatte. Misforståelser, manglende viden og dårlig kommunikation kan i værste tilfælde føre til, at folk kommer slemt til skade.

 

Fra belastning til værdi

At oversætte kompliceret kemisk fagsprog til forståelig information kan være besværligt og udgøre en tidsslugende byrde for ledere og sikkerhedsansvarlige. Præcis sådan en oplevelse havde Henrik Toft, der er fabrikschef på Royal Copenhagen produktionsanlæg i Glostrup.

– Vi var midt i processen at blive ISO-certificeret, da den nye lovgivning om Kemisk APV’er kom ind fra højre. Vi var fuldstændigt på bar bund, og jeg tænkte uha nej, det bliver svært at håndtere. Vi er eksperter i at lave porcelæn – ikke risikovurdering af de mere end 100 forskellige kemikalier, vi anvender, fortæller Henrik Toft, der på grund af opgavens uoverskuelighed hyrede konsulenthuset Mediator.

– Jens Haugaard fik os hurtigt ned på jorden, og han hjalp os med at skabe et overblik over reglerne og forløbet. Vi skulle blandt andet lave en lovliste samt beskrive alle vores kemikalier og hvad vi bruger dem til. Mediator var en stor hjælp i denne proces. Samtidig har Mediator gennemgået alle vores arbejdsprocesser, vurderet sikkerheden og udarbejdet risikovurderinger. Men det er et langt sejt træk, og vi ser Mediator som en fast samarbejdspartner, som vi altid kan spørge om hjælp, beskriver Henrik Toft.

Ifølge Henrik Toft har Royal Copenhagen altid haft sikkerheden i hovedsædet, men takket være den kemiske APV er hele fabrikken blevet bedre til at håndtere kemikalierne på den rigtige måde.

– I og med, at vi har fået en professionel til at guide os gennem hele denne proces, har vi sparet en masse ressourcer. Hvis vi selv skulle have lavet dette fra start til slut, havde det taget meget længere tid – mindst et år længere, vurderer Henrik Toft.

Han anbefaler andre virksomheder, der anvender kemikalier i hverdagen, at søge hjælp til deres kemiske APV.

Kontakt

Kontakt os på tlf. 75 54 08 24 eller mail info@mediator.as for at høre mere eller få et konkret tilbud.