Virksomhedstilpasset
kursus hos

Mediator har i løbet af de seneste år afholdt næsten 40 kurser i samarbejde med Plandent. Kurser for Plandent’s kunder – altså danske tandlægeklinikker.

Tilbage i 2019 kom der ny lovgivning, som gjorde, at man nu skulle udarbejde kemiske APV’er. Der blev krav om kemiske APV i skriftlig form. Landets tandlæger fik pludselig en ny opgave og udfordring. Derfor valgte Plandent at hjælpe deres kunder med at blive klædt på til denne opgave.

Mediator og Plandent havde allerede et samarbejde omkring sikkerhedsdatablade, så det var naturligt, vi kom med på denne rejse. Det har betydet, at vi i samarbejde med Plandent har haft mere end 400 klinikassistenter og tandlæger igennem et kursusforløb i hele Danmark fra Ålborg til Bornholm.

Undervisningen er både teoretisk og praktisk orienteret. Der bliver talt risikovurdering, eksponeringsgrad og virkning af forebyggende foranstaltninger mellem de forskellige klinikker.

Klinikkerne kom godt i gang med at udarbejde deres kemiske APV’er under kurset og enkelte var helt færdige med opgaven ved kursets afslutning.

Claus Krolak udtaler om samarbejdet:

I takt med at vi fik flere og flere henvendelser fra kunder, der var nervøse for hvordan den nye lovgivning skulle håndteres, så var det naturligt at kontakte Mediator og høre om de kunne hjælpe os med at afhjælpe denne usikkerhed for vores kunder.
Og det kunne de! Evalueringerne har været i top på alle afholdte kurser og vi har kun glade kunder.

Royal Copenhagen
På bar bund uden hjælp til kemisk APV

Nye regler for Kemiske APV’er forpligter virksomheder til at beskrive kemiske arbejdsprocesser og risici.
Mediator hjalp Royal Copenhagen med at skabe overblik over 100 forskellige kemikalier.

Sikkerhed frem for alt. Sådan burde udgangspunktet være for alle ledere af virksomheder i Danmark – især hvis medarbejderne er i kontakt med farlige kemikalier i deres arbejde. Derfor har Arbejdstilsynet fra den 1. juli 2019 gjort det lovpligtigt, at alle virksomheder skal udarbejde beskrivelser af deres arbejdsgange med kemikalier – de såkaldte kemiske APV’er. Loven er lavet for at sikre, at alle ansatte kender til risikoen ved det pågældende stof, og at de instrueres i, hvilke værnemidler de skal bruge.

– Inden kravet om kemiske APV’er endte brugsanvisningerne og informationerne om sikkerhedsforhold ofte i en mappe uden reelt at blive anvendt. Det har ikke været en brugbar løsning. De nye kemiske APV’er er en god måde at gøre opmærksom på risici. Fortolkes og bruges de aktivt og korrekt, kan de skabe stor værdi og ikke mindst tryghed på arbejdspladsen, siger Jens Haugaard, CEO i  Mediator, der har speciale i kemi, miljø og farligt gods. Han tilføjer:

– Alt arbejde med kemikalier er kompliceret, og ikke to virksomhed er ens. Selv med de bedste intentioner om at udarbejde og følge de kemiske APV’er, kan det være svært at gennemskue, hvilke forbehold der skal tages, hvilke værnemidler der skal tages i brug – og ikke mindst, hvordan informationen gives bedst videre til ens ansatte. Misforståelser, manglende viden og dårlig kommunikation kan i værste tilfælde føre til, at folk kommer slemt til skade.

Fra belastning til værdi
At oversætte kompliceret kemisk fagsprog til forståelig information kan være besværligt og udgøre en tidsslugende byrde for ledere og sikkerhedsansvarlige. Præcis sådan en oplevelse havde Henrik Toft, der er fabrikschef på Royal Copenhagen produktionsanlæg i Glostrup.

– Vi var midt i processen at blive ISO-certificeret, da den nye lovgivning om Kemisk APV’er kom ind fra højre. Vi var fuldstændigt på bar bund, og jeg tænkte uha nej, det bliver svært at håndtere. Vi er eksperter i at lave porcelæn – ikke risikovurdering af de mere end 100 forskellige kemikalier, vi anvender, fortæller Henrik Toft, der på grund af opgavens uoverskuelighed hyrede konsulenthuset Mediator.

– Jens Haugaard fik os hurtigt ned på jorden, og han hjalp os med at skabe et overblik over reglerne og forløbet. Vi skulle blandt andet lave en lovliste samt beskrive alle vores kemikalier og hvad vi bruger dem til. Mediator var en stor hjælp i denne proces. Samtidig har Mediator gennemgået alle vores arbejdsprocesser, vurderet sikkerheden og udarbejdet risikovurderinger. Men det er et langt sejt træk, og vi ser Mediator som en fast samarbejdspartner, som vi altid kan spørge om hjælp, beskriver Henrik Toft.

Ifølge Henrik Toft har Royal Copenhagen altid haft sikkerheden i hovedsædet, men takket være den kemiske APV er hele fabrikken blevet bedre til at håndtere kemikalierne på den rigtige måde.

– I og med, at vi har fået en professionel til at guide os gennem hele denne proces, har vi sparet en masse ressourcer. Hvis vi selv skulle have lavet dette fra start til slut, havde det taget meget længere tid – mindst et år længere, vurderer Henrik Toft.

Han anbefaler andre virksomheder, der anvender kemikalier i hverdagen, at søge hjælp til deres kemiske APV.

Kemisk sikkerhedKemisk sikkerhed udfordrer erhvervsdrivende

Potentielt farlig kemi og håndteringen kræver tid og specialviden. Sourcing- og serviceleverandøren Solar tager kemikonsulenterne fra Mediator med på råd og underviser årligt 4.500 kursister og kunder i emnet.

I Siden 1. juli 2019 har alle danske erhvervsdrivende skullet kunne præsentere en risikovurdering for alle produkter indeholdende kemi på arbejdspladsen – en såkaldt kemisk APV.

– Der er tale om en yderst kompliceret lovgivning på området, og hvor man i større virksomheder er begyndt at have videnspersoner ansat specifikt til at håndtere dette, så kan det være svært for særligt mindre virksomheder at følge med i udviklingen, søge viden og altid være compliant, siger Henrik Szkopek, der er Category Manager for Tools and Fastening hos sourcing- og servicevirksomheden Solar, som er blandt de største leverandører i Danmark inden for el, vvs, industri og klima/energi.

Det nye regelsæt bag den kemiske APV er sat i søen af Arbejdstilsynet for at øge sikkerheden for dem, der benytter produkterne i deres daglige arbejde. Det omfatter blandt andet specifikke krav til procedurer, dokumentation og beskrivelser af kemikalier i virksomheden og heraf risiko ved anvendelse. Men for mange erhvervsdrivende betyder det øgede fokus på kemi, at de skal tage stilling til og bruge meget mere arbejdstid på et emne, de enten ikke har viden om eller interesse for.

Skaber værdi for alle

Hos Solar har man allieret sig med kemikonsulenterne fra Mediator, der bistår Solars ansatte med undervisning samt udarbejdelse af kemiske APV’er for Solars produkter. Samarbejdet mellem de to virksomheder har stået på i flere år, men det er særligt efter indførslen af de nye regler om kemiske APV’er, at Mediators ekspertviden kommer til sin ret for Solar og deres kunder.

 – Vi oplever, at selvom der generelt er kommet bedre forståelse for APV’erne og deres betydning og udformning, så er der fortsat mange af vores kunder, som har stor gavn af, at alt det lovpligtige er på plads, når de handler hos os. Samarbejdet med en ekspert som Mediator sparer tid og penge for alle i leverandørkæden, fra vi sætter et produkt til salg, til det tages i brug hos vores kunder og kundernes kunder, siger Henrik Szkopek,  

4.500 kursister om året

Udover at udarbejde kemiske APV’er på produkterne er Mediator også med til at uddanne Solars sælgere, så de er helt opdateret på de nyeste love og bestemmelser, når de skal ud til kunderne. Samtidig deltager kemiekspertens konsulenter også som gæstelærere i Solars egen undervisningsenhed, kaldet Solar School, som afholder kurser i blandt andet kemi, sikkerhed, teknisk træning og kompetenceverifikation for omkring 4.500 kursister om året.

– Som kunde hos Solar får man mulighed for at tilvælge kurser og blive bedre klædt på i forhold til den seneste lovgivning og bestemmelser gennem Solar School. For nogle erhvervsdrivende kan den viden, de får gennem vores kurser og de gennemarbejdede APV’er, spare dem for en deltidsstilling eller dyre konsulenttimer, siger Danni Baltzer Vinding, som er Manager ved Solar School og tilføjer:   

– Og så skal man selvfølgelig ikke glemme den tryghed der er i, at have alt på det rene, hvis Miljøstyrelsen en dag banker på døren. At have en kemiekspert som Mediator med på holdet giver sikkerhed for alle.

Kontakt

Kontakt os på tlf. 75 54 08 24 eller mail info@mediator.as for at høre mere eller få et konkret tilbud.