Sikkerhedsvurdering af
kosmetiske produkter

Er du forhandler eller producent af kosmetiske produkter? I så fald kan der være behov for en sikkerhedsvurdering af jeres kosmetiske produkter.

Som forhandler, producent eller importør af kosmetiske produkter er der fastsatte regler, du skal overholde. Det kan være vanskeligt at holde styr på alle gældende regler.

Der er to begreber i forbindelse med ansvaret i forhold til sikkerhed af kosmetiske produkter – du kan have ansvaret som:

  • Distributør
  • Ansvarlig person.

Der er forskellige krav til de to roller. Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte Mediator.

Sikkerhedsvurdering af kosmetiske produkter

Kosmetiske produkter må kun markedsføres i EU, hvis der er en ansvarlig person. Du kan uddelegere opgaven som ansvarlig person til 3. part.

Hvis du forhandler kosmetiske produkter skal du overholde kosmetikforordningen og bekendtgørelse om kosmetiske produkter.

Inden du går til markedet, er det vigtigt, du forholder dig til om dit produkt er et kosmetisk produkt. Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte Mediator. Vi hjælper både med at afdække behovet for en sikkerhedsvurdering af jeres kosmetiske produkter samt en endelig udarbejdelse af denne.

Kontakt

Kontakt os på tlf.  75 54 08 24 eller mail info@mediator.as for at høre mere eller få et konkret tilbud.