Kommende ændringer af REACH-informationskravene

Europa-Kommissionen har revideret visse informationskrav for registrering af kemikalier under REACH. Virksomheder bør begynde at forberede sig, da ændringerne vil begynde at gælde i oktober 2022. ECHA vil offentliggøre yderligere information senere i år.

Læs mere her