Mere kvalitet i bæredygtighed

Markedet hungrer efter kvalitet i bæredygtighed. Vi har hjulpet Nowocoat i deres arbejde med bæredygtighed i hele virksomheden.

Bæredygtighed er blevet et altoverskyggende emne i industrien og alle virksomheder, store som små, hævder efterhånden at arbejde bæredygtigt. At danske virksomheder har en grøn strategi for fremtiden, er blevet en selvfølge, men også i stor stil et konkurrenceparameter, som kan skaffe nye kunder eller en fordel overfor konkurrenter i markedet.

”Kvalitativ bæredygtighed er ikke udelukkende er at fokusere på CO2. En virksomhed eller et produkt er først bæredygtigt, når der tænkes grønt og bæredygtigt i alle hensyn, sundhedsmæssigt, socialt, etisk og miljømæssigt”.

”Markedet hungrer efter mere kvalitet i de mange bæredygtighedstiltag. Men skal resultaterne af en virksomheds anstrengelser kunne bruges aktivt til at hive nye ordrer hjem, skal forandringerne være målbare og kunne holdes op mod noget genkendeligt. For eksempel certificeringer”.

– Morten Carlsen, bæredygtighedskonsulent hos Mediator.

Det gode eksempel: Bæredygtig tankegang i farve- og lakbranchen

En af de virksomheder, der har løftet sine aktiviteter i forhold til at sikre kvalitet og varige bæredygtige resultater, er Nowocoat A/S. Virksomheden er en innovativ og moderne farve- og lakfabrik, som har rødder tilbage til 1861, og som leverer coatings til industri, produktion og professionel brug.

Historisk set har farve- og lakbranchen haft et kæmpe forbrugerfokus på miljø og kemikalier, hvilket har stillet tilsvarende store krav til producenternes ansvarlighed. Der skal derfor noget ekstraordinært til for at skille sig ud.

For at kunne imødekomme disse udfordringer, har man i Nowocoat besluttet, at alle led i virksomheden skal tage udgangspunkt i kvalitativ bæredygtighed. Ledelsen udarbejdede derfor sin egen ramme at operere ud fra, hvor processer til løbende at arbejde med bedre og mere sikre arbejdsforhold, skarpere etiske regler og ønsket om mere grøn og biobaseret energi prioriteres på lige fod med bæredygtighed i produktionen.

Hvor FNs Verdensmål tidligere har været Nowocoats primære benchmark at holde sine resultater op mod, har man nu valgt at investere kraftigt i at opnå forskellige miljø- og ledelsescertificeringer som næste skridt til endnu klarere at kunne beskrive og dokumentere virksomhedens resultater. En proces, hvor Mediator har hjulpet til med den regulatoriske- og lovgivningsmæssige del.

Kontakt

Skal vi også hjælpe dig og din virksomhed med kvalitet i jeres bæredygtighedstiltag?

Kontakt os på tlf.  75 54 08 24 eller mail info@mediator.as