Biocider og Pesticid

Biocidprodukter skal enten godkendes efter reglerne i EU’s biocidforordning (Forordning (EU) Nr. 528/2012) eller efter de gamle nationale godkendelsesordninger, hvis aktivstoffet i produktet endnu ikke er færdigvurderet af EU.
Har man en gammel national godkendelse, skal produktet godkendes på ny efter reglerne i biocidforordningen, så snart aktivstoffet er færdigvurderet i EU. EU’s beslutning om godkendelse / ikke-godkendelse af et aktivstof offentliggøres i god tid, typisk to år før stoffets egentlige ”godkendelsesdato”. Som virksomhed har man derfor god tid til at forberede sin ansøgning om produktgodkendelse. Dette er dog også nødvendigt i mange tilfælde, da datakravene ifølge BPR er ret omfattende. Det kan f.eks. være nødvendigt at igangsætte nye fysisk-kemiske tests af produktet, nye effektivitetstest m.v. Det vigtigste råd er derfor, at man går i gang med det forberedende arbejde i god tid inden deadline.

En del af det forberedende arbejde omfatter også en afvejning af, hvilke markeder man ønsker at markedsføre sit biocidprodukt på. De enkelte lande tager et gebyr for at behandle ansøgninger om produktgodkendelse. Der er typisk tale om ret store beløb. Det er derfor vigtigt at få med, når man skal danne sig et overblik over de samlede udgifter. I Danmark er det (primært) Miljøstyrelsen, der godkender biocidprodukterne. Via en godkendelse i Danmark kan der dog søges om godkendelse i andre lande (gensidig anerkendelse) og dermed opnås en besparelse i både tid og penge.

For hovedparten af de 22 biocidprodukttyper er det også muligt at ansøge om en