Biocider og Pesticid

Biocider

Biocidprodukter skal enten godkendes efter reglerne i EU’s biocidforordning (Forordning (EU) Nr. 528/2012) eller efter de gamle nationale godkendelsesordninger, hvis aktivstoffet i produktet endnu ikke er færdigvurderet af EU.
Har man en gammel national godkendelse, skal produktet godkendes på ny efter reglerne i biocidforordningen, så snart aktivstoffet er færdigvurderet i EU. EU’s beslutning om godkendelse / ikke-godkendelse af et aktivstof offentliggøres i god tid, typisk to år før stoffets egentlige ”godkendelsesdato”. Som virksomhed har man derfor god tid til at forberede sin ansøgning om produktgodkendelse. Dette er dog også nødvendigt i mange tilfælde, da datakravene ifølge BPR er ret omfattende. Det kan f.eks. være nødvendigt at igangsætte nye fysisk-kemiske tests af produktet, nye effektivitetstest m.v. Det vigtigste råd er derfor, at man går i gang med det forberedende arbejde i god tid inden deadline.

 

Markedsføring af biodicer

En del af det forberedende arbejde omfatter også en afvejning af, hvilke markeder man ønsker at markedsføre sit biocidprodukt på. De enkelte lande tager et gebyr for at behandle ansøgninger om produktgodkendelse. Der er typisk tale om ret store beløb. Det er derfor vigtigt at få med, når man skal danne sig et overblik over de samlede udgifter. I Danmark er det (primært) Miljøstyrelsen, der godkender biocidprodukterne. Via en godkendelse i Danmark kan der dog søges om godkendelse i andre lande (gensidig anerkendelse) og dermed opnås en besparelse i både tid og penge.

22 biocidprodukttyper

For hovedparten af de 22 biocidprodukttyper er det også muligt at ansøge om en egentlig EU-godkendelse, der giver adgang til markedsføring i hele EU og i EØS-landene. Denne ansøgningsform er dog væsentligt dyrere og mere omfattende ift. en national godkendelse. Endelig kan man med fordel ansøge om godkendelse af en biocidfamilie, hvis man har flere produkter, der ligner hinanden og indeholder de samme aktivstoffer.

 

Artikel 95

Biociderne er i EU inddelt i fire hovedgrupper med i alt 22 forskellige produkttyper. Dermed kan et aktivstof godt være godkendt i én produkttype og ikke i en anden eller stadig være under vurdering i en helt tredje produkttype. Det er kun lovligt at bruge aktivstoffer som enten er godkendt eller under vurdering i den produkttype, som produktet skal anvendes i. Derudover skal leverandøren af aktivstoffet være opført på artikel 95 – listen, der er EU’s liste over godkendte leverandører af aktivstoffer.

Reglerne på området og processen for godkendelse af biocidprodukter kan virke uoverskuelig. Det kan derfor være en fordel at få hjælp af en konsulent. Mediator har hjulpet mange danske virksomheder med biocid- og pesticidansøgninger. Vi hjælper også gerne dig.

Kontakt

Rasmus B. Pedersen
Kontakt Mediator’s biocid ekspert Rasmus B. Pedersen tlf. 52100030 eller rbp@mediator.as hvis du har brug for hjælp.