Mediator er et konsulenthus med stærke kompetencer inden for rådgivning om kemi, miljø og farligt gods. Vi arbejder forretningsorienteret og sikrer, at virksomheder gennem implementering af systemer og løsninger er i compliance i forhold til den gældende lovgivning.

HSE Assist

Som virksomhed er der meget at holde styr på, når det handler om kemi, miljø og arbejdsmiljø. Det er næsten umuligt at bevare overblikket og være på forkant på alle punkter – i hvert fald på egen hånd.

HSE Assist er et godt værktøj ifm. FN’s Verdensmål

Læs mere

HSE Assist hos Royal Copenhagen

I forbindelse med rundering af Fiskars Denmark, som også inkluderer Royal Copenhagen udtaler Henrik Toft, Factory Manager:
”Mediator’s rådgivning gør, at Fiskars altid er godt forberedt til dialog med myndighederne og interessenter.
Det er blevet meget lettere at arbejde med ISO-certificering, fordi Mediator formår at gøre kompliceret stof praksisnært.
Runderingen med Mediator som sparringspartner giver øget værdi til både ledelse og medarbejdere i virksomheden. ”

Henrik Toft værdsætter i særdeleshed, at Mediator er en god, tilgængelig samarbejdspartner, der er med til at skabe et godt overblik og som gør en forskel, da arbejdet er konkret og praktisk orienteret, så det giver mening og værdi i vores arbejde.
Fiskars får professionel vejledning af behagelige mennesker.


Produktsikkerhed kræver både stort overblik og fokus på detaljen

Virksomheder oplever fra alle sider et stigende krav om at vide, hvad deres produkter indeholder. Og der er ikke noget der tyder på, at den tendens aftager. Det stiller store krav til produktsikkerheden, og ikke mindst til de medarbejdere, der har ansvaret for produktsikkerheden. Det kræver nemlig både overblik og detaljefokus at sikre, at de artikler, man køber hjem, overholder de regler, de skal, ifølge konsulent Lars Wassmann, Mediator A/S.

Læs mere


Nyhedsdage

Kom i dybden med aktuelle emner, relevante cases og regulatoriske up-dates på vores nyhedsdage i Kolding og Sorø.

3-4 gange om året afholder vi vores velbesøgte nyhedsdage, hvor vi sætter fokus på et eller flere aktuelle emner. Nyhedsdagene er samtidig en god mulighed for networking og erfaringsudveksling på tværs af brancher.

Vores nyhedsdage er gratis for abonnenter af AJOUR.

Læs mere

Bryder din virksomhed loven uden at vide det?

Når danske virksomheder ikke lever op til lovgivningen inden for kemi, miljø og sikkerhed, sker det som oftest helt ubevidst. Årsagen bunder i tre helt almindelige hverdagssituationer, som de færreste virksomheder kan sige sig fri for at have oplevet. Læs artiklen med CEO hos Mediator, Jens Haugard, og bliv klogere på, hvordan din virksomhed undgår at bryde loven og i sidste ende undgår de økonomiske konsekvenser.

nyhedsservice

Gratis nyhedsservice

Få et udpluk af de nyeste love, bekendtgørelser,
EU-forordninger og direktiver direkte i mailboksen hver måned.

Med vores nyhedsservice får du et hurtigt overblik over de vigtigste opdateringer inden for kemi, miljø, sikkerhed og farligt gods. Vi samler et lille udpluk af de nyeste regulatoriske nyheder til dig hver måned og holder dig up to date.

Tilmeld dig

AJOUR Nyhedsbrev

Tilmeld dig AJOUR Nyhedsbrev og få gratis adgang til nyhedsdage og lovlisten. Samtidig holder du dig opdateret med et komplet overblik over de væsentligste nyheder direkte i mailboksen hver måned.

Lovlisten samler de vigtigste ændringer i danske love, bekendtgørelser, EU-forordninger og direktiver inden for din branche. Lovlisten giver dig et let tilgængeligt overblik på de forskellige områder som f.eks. arbejdsmiljø, kosmetik, sikkerhed og kemi, så du nemt kan orientere dig i de relevante ændringer.

Som abonnent inviterer vi dig til vores populære nyhedsdage, hvor vi går i dybden med aktuelle emner, cases og lovgivning, der påvirker din hverdag og giver dig en regulatorisk update. Der er god tid og rig lejlighed til faglig sparring og networking på tværs af brancher. Du har selvfølgelig mulighed for forud for nyhedsdagene at komme med indspark til dagens indhold. Alle nyhedsdage er gratis for dig som abonnent.

Tilmeld dig AJOUR