Når man arbejder med produktsikkerhed, handler det altid om kemi. Alle produkter indeholder kemi, der kan udgøre en risiko for omgivelserne. Hos Mediator arbejder vi løsningsorienteret og metodisk med at rådgive om ansvarlighed, tryghed og balance i forhold til produktsikkerhed. På den måde gør vi en forskel for både miljø, mennesker og samfund.

UFI deadline nærmer sig

2024 er sidste change for at UFI-registrere dine produkter med faresymbol på etiketten.

Mediator kan hjælpe dig på flere måder, hvis du har brug for hjælp til at oprette UFI-koder eller hvis du selv ønsker at foretage registreringen.

Vi kan vejlede og være med i processen helt fra ECHA-registrering til oprettelse af UFI-koderne.

Find vej i kosmetikkens lovgivningsjungle

Find vej i kosmetikkens lovgivningsjungle

Find vej i kosmetikkens lovgivningsjungle Som producent, importør eller videreforhandler af kos- metiske produkter skal I overholde kosmetiklovgivnin- gen. Vi rådgiver jer, så produkt, lancering og markeds- føring altid lever op til gældende lovgivning.
Læs mere

Trygt fra A til B med farligt gods

Trygt fra A til B med farligt gods

Som ekstern sikkerhedsrådgiver sikrer vi, at alle regler om transport, mærkning, emballering, læsning og losning af farligt gods bliver overholdt. Det sparer tid og garanter- er professionel, kvalificeret rådgivning om håndtering af farligt gods.
Læs mere

Overblik over kompleks lovgivning om produktsikkerhed

Overblik over kompleks lovgivning om produktsikkerhed

Lev op til kravene om produktsikkerhed med både over- blik og detaljefokus, uanset hvor stort jeres produktsor- timent er. Vi kender faldgruber, følger med, når lovgiv- ningen ændrer sig og hjælper med at udarbejde et overskueligt system.
Læs mere

Et nuanceret blik på bæredygtighed

Et nuanceret blik på bæredygtighed

Få rådgivning om, hvordan det giver mening for din virksomhed at arbejde kvalificeret med bæredygtighed og grøn omstilling. Vores bæredygtighedskonsulent sikrer et helhedsorienteret og forretningsmæssigt blik på jeres virksomhed.
Læs mere

Vi tilbyder hjælp til

Vi er klar til at hjælpe dig

1

En indledende snak

Forud for et samarbejde tager vi altid en uforpligtende og indledende snak, fordi det giver mulighed for at kortlæg- ge, hvordan Mediator kan rådgive bedst muligt.

2

Kortlægning af opgaver

Vores rådgivning skal skabe værdi for jeres virksomhed, og sammen kortlægger vi opgaverne og typen af ydelser, så det letter jeres hverdag og optimerer forretningen.

3

Et godt samarbejde

Alt efter hvad der giver mening for jeres virksomhed, kan vi samarbejde på for- skellige måder: Enkeltydelser, abonnement eller 360 graders rådgivning.

Optimale løsninger gennem et skræddersyet samarbejde

Alt efter hvilke ressourcer og kompetencer jeres virksomhed selv råder over, kan der være stor forskel på, hvilken type samarbejde, der passer til jer. Vi ser også ofte, at samarbejdet udvikler sig over tid, fordi forskellige områder griber ind i hinanden, og det pludselig giver mening at udvikle nye systemer. Af samme årsag tilbyder vi forskellige måder at samarbejde på.

Enkeltydelser
Her rådgiver vi om og løser enkeltstående opgaver inden for en lang række områder. I er sikret en kompetent og professionel tilgang, der løser en eller flere konkrete udfordringer i jeres virksomhed.

Abonnement
Har I brug for løbende rådgivning og hjælp til fx opdatering af sikkerhedsdatablade, lovservice eller lignende, er et abonnement en optimal løsning. Her får I et kontinuerlig tryghed og ressourcebesparende samarbejde.

360 graders rådgivning
Vi er eksperter i helhedsorienterede samarbejder, hvor vi kigger på hele virksomheden og skaber sammenhæng og compliance på tværs af alle områder. I er sikret et kompetent blik på komplekse sammenhænge og løsninger, der skaber værdi på både kort og langt sigt.