Lovservice

Mediator A/S tilbyder at overvåge udvalgt lovgivning og udarbejder virksomhedstilpasset lovliste til din virksomhed.

Mediator identificerer relevant lovgivning, bekendtgørelser, EU-forordninger, afgørelser, vejledninger m.m. inden for området kemi, miljø og sikkerhed. På baggrund af denne gennemgang udarbejdes en lovliste, der sammenkøres med evt. eksisterende lovliste fra dit firma. Derefter udarbejdes en virksomhedstilpasset lovliste.

Den virksomhedstilpassede lovliste opdateres kvartalsvist i et Excel-ark. Typisk med udgangspunkt i
følgende kategorier:
• Affald
• Arbejdsmiljø
• ATEX
• Elektroniske & tekniske anlæg
• Emballage
• Energi
• Fødevarekontakt
• Kemikalier
• Kvalitet
• Listevirksomhed
• Luft
• Miljø
• Oplag
• Produktsikkerhed
• Støj
• Transport
• Vand

Vi søger bl.a. på:
www.retsinfo.dk
www.eur-lex.europa.eu

Søgningerne foretages med fokus på nye og relevante love, bekendtgørelser, EU-forordninger, afgørelser og vejledninger inden for kategorierne i den virksomhedstilpassede