Lovservice

– Virksomhedstilpasset lovservice

Flere og flere virksomheder har brug for en specifik virksomhedstilpasset lovservice.
Specielt virksomheder, der arbejder efter ISO.

At holde sig løbende opdateret med lovgivningen bliver mere og mere krævende. Mediator har specialiseret sig i denne disciplin, så du kan koncentrere dig om din kerneforretning.
Vi hjælper dig med at overholde lovgivningen, så du kan passe godt på dine ressourcer.

I tæt samarbejde udarbejder vi en virksomhedstilpasset lovliste. En gang hver måned modtager du AJOUR og én gang i kvartalet modtager du din virksomhedstilpassede lovliste.
Den nyeste liste viser dig tydeligt, hvad der er sket af relevante ændringer for dig.

Mediator A/S tilbyder at overvåge udvalgt lovgivning og udarbejder virksomhedstilpasset lovliste til din virksomhed.

Mediator identificerer relevant lovgivning, bekendtgørelser, EU-forordninger, afgørelser, vejledninger m.m. inden for området kemi, miljø og sikkerhed. På baggrund af denne gennemgang udarbejdes en lovliste, der sammenkøres med evt. eksisterende lovliste fra dit firma. Derefter udarbejdes en virksomhedstilpasset lovliste.

Hvilke områder er dækket?

Den virksomhedstilpassede lovliste opdateres kvartalsvist i et Excel-ark. Typisk med udgangspunkt i følgende kategorier:
• Affald
• Arbejdsmiljø
• ATEX
• Elektroniske & tekniske anlæg
• Emballage
• Energi
• Fødevarekontakt
• Kemikalier
• Kvalitet
• Listevirksomhed
• Luft
• Miljø
• Oplag
• Produktsikkerhed
• Støj
• Transport
• Vand

Vi søger bl.a. på:
www.retsinfo.dk
www.eur-lex.europa.eu
Søgningerne foretages med fokus på nye og relevante love, bekendtgørelser, EU-forordninger, afgørelser og vejledninger inden for kategorierne i den virksomhedstilpassede lovliste og med betydning for virksomhedens aktiviteter.

Mediator identificerer og tilføjer ligeledes ny, relevant lovgivning inden for jeres emnekategorier, som ikke blot er nye udgaver af tidligere bekendtgørelser.

Identifikationen sikres ved Mediator’s procedure for lovsøgning. Al ny lovgivning offentliggjort i ovennævnte søgemaskiner gennemgås på månedsbasis. Herved vil al lovgivning, offentliggjort på Retsinformation og Lovtidende komme til Mediator’s kendskab.

Mediator foretager således en indledningsvis gennemgang af lovgivning, som både ligger inden for og udenfor jeres emnekategorier, hvorefter kun lovgivning relevant for jer (inden for emnekategorierne) angives på den aktuelle lovliste.

Hertil holder Mediator sig ajour om, hvad er er i pipeline ved jævnlig gennemgang af udsendte høringer på hoeringsportalen.dk.

Branchespecifik lovservice

Mediator tilbyder også branchespecifik lovservice. Vi udarbejder bl.a. nyhedsservice til medlemmerne af

Kontakt

Ønsker du at høre mere om, hvad vi kan hjælpe dig med i forbindelse med lovservice, er du velkommen til at kontakt os på telefon
75 54 08 24 eller mail info@mediator.as for at høre mere eller få et konkret tilbud.