Lovservice

– Virksomhedstilpasset lovservice

Med en virksomhedstilpasset lovservice, giver Mediator dig et godt, solidt overblik over relevant lovgivning i forhold til din virksomhed og medarbejdere. Vi har en lang, bred erfaring i at holde øje med lovgivningen – specielt inden for kemi og miljø. Så kan du bruge tiden på din kerneforretning.
Flere og flere virksomheder har brug for en specifik virksomhedstilpasset lovservice.
Specielt virksomheder, der arbejder efter ISO.

Hvad får jeg for pengene?

Vi starter med en workshop hos jer, hvor I samler relevante repræsentative kolleger. Sammen finder ind til den relevante lovgivning. Vi tager udgangspunkt i jeres hverdag og i hvordan I arbejder.  Jo bedre vi kender virksomheden, jo bedre kan vi informere jer og holde jer korrekt opdateret om ny, relevant lovgivning. Ved en rundering på virksomheden, får vi et godt indblik i hverdagen.
Når grundlaget er på plads,  modtager I en opdateret og revideret lovliste én gang i kvartalet. Det er tydeligt, hvad der er nyt siden sidst, så I ved, hvad I skal reagerer på her og nu.   Vi har gjort det hele klar til dig, så du kan være rolig og have styr på lovgivningen med Mediator’s hjælp.

I tillæg til din lovliste, bliver du også inviteret til Mediator’s velbesøgte nyhedsdage, som afholdes 3-4 gange om året i Kolding og Køge.

Hvad er en virksomhedstilpasset lovliste?

Mediator udarbejder en helt specifik lovliste, som kun indeholder det, der er relevant for din virksomhed. Vi opdaterer jeres lovliste én gang i kvartalet – eller én gang hver måned, som det passer jeres virksomhed bedst. Det er individuelt, hvordan rutinerne er hos den enkelte virksomhed. Der skal være tid til implementering og forankring i virksomheden.
Hvis I er udfordret med at få lovlisten implementeret og forankret i virksomheden, kommer Mediator også gerne og hjælper med den del af processen. Flere og flere virksomheder ønsker bistand fra uvildig 3. part til at få lovgivningen implementeret og forankret i virksomheden. Vi arbejder løsningsorienteret og har en praktisk tilgang til opgaven. Mediator hjælper dig med et sikkert overblik – f.eks. ved hjælp af HSE Assist.
Med HSE-Assist kan I få hjælp til implementering som det passer bedst hos jer. Det kan enten være hver gang I modtager en opdateret lovliste, eller én gang om året, hvor vi samtidig tager en rundering på virksomheden. Målet er at lovlisten skal være forankret i virksomheden. Vi skal passe på medarbejdere og miljø. Forebygge arbejdsulykker – passe på hinanden.

I tæt samarbejde udarbejder vi en virksomhedstilpasset lovliste. En gang hver måned modtager du AJOUR og én gang i kvartalet modtager du din virksomhedstilpassede lovliste.
Den nyeste liste viser dig tydeligt, hvad der er sket af relevante ændringer for dig. Vi kommer gerne og præsentere vores Lovservice.

Mediator identificerer relevant lovgivning, bekendtgørelser, EU-forordninger, afgørelser, vejledninger m.m. inden for området kemi, miljø og sikkerhed. På baggrund af denne gennemgang udarbejdes en lovliste, der sammenkøres med evt. eksisterende lovliste fra dit firma. Derefter udarbejdes en virksomhedstilpasset lovliste.

Hvordan fungerer den virksomhedstilpassede lovliste?

Din virksomhedstilpassede lovliste fungerer som et styringsværktøj til at holde overblikket over love. Hjælper med at få styr på, om lovgivningen er implementeret og styret i din virksomhed. Det hele leveres simpelt og let tilgængeligt.

Hvis I har specifikke ønsker/behov til en lovliste, gør vi alt hvad vi kan for at imødekomme jeres ønsker. Mediator holder øje lovgivningen for dig og informerer dig, når der kommer nyt. Med din virksomhedstilpassede lovliste, har du et let overblik over din aktuelle lovgivning.

Mediator sætter som udgangspunkt ingen begrænsninger for lovovervågningen. Lad os sammen finde en god løsning for dig. Vi kan også hjælpe dig med en Skandinavisk løsning.

Mediator’s virksomhedstilpassede lovliste er et vigtigt redskab – specielt for ISO-certificerede virksomheder. Lovlisten har fået stor ros, når der auditeres rund på virksomhederne.
Lovlisten giver et godt og sikkert overblik.

Hvilke områder er dækket?

Den virksomhedstilpassede lovliste opdateres kvartalsvist i et Excel-ark. Typisk med udgangspunkt i følgende kategorier:
• Affald
• Arbejdsmiljø
• ATEX
• Elektroniske & tekniske anlæg
• Emballage
• Energi
• Fødevarekontakt
• Kemikalier
• Kvalitet
• Listevirksomhed
• Luft
• Miljø
• Oplag
• Produktsikkerhed
• Støj
• Transport
• Vand

Vi søger bl.a. på:
www.retsinfo.dk
www.eur-lex.europa.eu
Søgningerne foretages med fokus på nye og relevante love, bekendtgørelser, EU-forordninger, afgørelser og vejledninger inden for kategorierne i den virksomhedstilpassede lovliste og med betydning for virksomhedens aktiviteter.

Mediator identificerer og tilføjer ligeledes ny, relevant lovgivning inden for jeres emnekategorier, som ikke blot er nye udgaver af tidligere bekendtgørelser.

Identifikationen sikres ved Mediator’s procedure for lovsøgning. Al ny lovgivning offentliggjort i ovennævnte søgemaskiner gennemgås på månedsbasis. Herved vil al lovgivning, offentliggjort på Retsinformation og Lovtidende komme til Mediator’s kendskab.

Mediator foretager således en indledningsvis gennemgang af lovgivning, som både ligger inden for og udenfor jeres emnekategorier, hvorefter kun lovgivning relevant for jer (inden for emnekategorierne) angives på den aktuelle lovliste.

Hertil holder Mediator sig ajour om, hvad er er i pipeline ved jævnlig gennemgang af udsendte høringer på hoeringsportalen.dk.

Branchespecifik lovservice

Mediator tilbyder også branchespecifik lovservice. Vi udarbejder bl.a. nyhedsservice til medlemmerne af:

Kontakt


Ønsker du at høre mere om, hvad vi kan hjælpe dig med i forbindelse med lovservice, er du velkommen til at kontakt os på telefon
75 54 08 24 eller mail info@mediator.as for at høre mere eller få et konkret tilbud.