Lovservice

Mediator A/S tilbyder at overvåge udvalgt lovgivning og udarbejder virksomhedstilpasset lovliste til din virksomhed.

Mediator identificerer relevant lovgivning, bekendtgørelser, EU-forordninger, afgørelser, vejledninger m.m. inden for området kemi, miljø og sikkerhed. På baggrund af denne gennemgang udarbejdes en lovliste, der sammenkøres med evt. eksisterende lovliste fra dit firma. Derefter udarbejdes en virksomhedstilpasset lovliste.

Den virksomhedstilpassede lovliste opdateres kvartalsvist i et Excel-ark. Typisk med udgangspunkt i
følgende kategorier:
• Affald
• Arbejdsmiljø
• ATEX
• Elektroniske & tekniske anlæg
• Emballage
• Energi
• Fødevarekontakt
• Kemikalier
• Kvalitet
• Listevirksomhed
• Luft
• Miljø
• Oplag
• Produktsikkerhed
• Støj
• Transport
• Vand

Vi søger bl.a. på:
www.retsinfo.dk
www.eur-lex.europa.eu

Søgningerne foretages med fokus på nye og relevante love, bekendtgørelser, EU-forordninger, afgørelser og vejledninger inden for kategorierne i den virksomhedstilpassede lovliste og med betydning for virksomhedens aktiviteter.

Mediator identificerer og tilføjer ligeledes ny, relevant lovgivning inden for jeres emnekategorier, som ikke blot er nye udgaver af tidligere bekendtgørelser.

Identifikationen sikres ved mediators procedure for lovsøgning. Al ny lovgivning offentliggjort i ovennævnte søgemaskiner gennemgås på månedsbasis. Herved vil al lovgivning, offentliggjort på Retsinformation og Lovtidende komme til mediators kendskab.

Mediator foretager således en indledningsvis gennemgang af lovgivning, som både ligger inden for og udenfor jeres emnekategorier, hvorefter kun lovgivning relevant for jer (inden for emnekategorierne) angives på den aktuelle lovliste.

Hertil holder mediator sig ajour om, hvad der er i pipeline ved jævnlig gennemgang af udsendte høringer på hoeringsportalen.dk.

AJOUR
Nyhedsservice
Nyhedsdag
Virksomhedstilpasset lovservice

Lars Wassmann

Kontakt

Ønsker du at høre mere om, hvad vi kan hjælpe dig med i forbindelse med transport af farligt gods, er du velkommen til at kontakt os på telefon 75 54 08 24 eller mail lw@mediator.as for at høre mere eller få et konkret tilbud.