Kommisionen vedtager en EU-dækkende begræsning af cyclosiloxaner

D. 16. maj 2024 vedtog Europa-Kommissionene en begræsning af siloxanerne D4, D5 og D6.Denne foranstaltning vil beskytte vores miljø ved at reducere op til 90 % af emissionerne af disse meget persistente og meget bioakkumulerende stoffer. D4, D5 og D6 bruges i forskellige forbruger- og professionelle produkter, herunder kosmetik, renseri, voks og vaske- og rengøringsmidler.

Læs mere her