REACH forordningen

– Få kompetent rådgivning i lovgivningen her

REACH står for “Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals” og er EU’s grundlæggende kemikalielovgivning. REACH forordningen er vedtaget med henblik på at forbedre beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet mod de risici, som kemikalier kan udgøre, samtidig med at den forbedrer den europæiske kemikalieindustris konkurrenceevne. REACH fremmer også alternative metoder til farevurdering af stoffer med henblik på at reducere antallet af dyreforsøg.

REACH forordningen – Professionel rådgivning i lovgivningen

Hvad er REACH?

REACH er en meget kompleks europæisk lovgivning. REACH forordningen samler mere end 40 tidligere EU-direktiver under ét. Via kandidat-, restriktions- og autorisationslisterne udpeges problematiske stoffer til begrænset anvendelse og udfasning i EU.

Med REACH registreres alle de kemiske stoffer, som er på markedet i mængder over 1 ton. Virksomheder, der producerer eller importerer kemiske stoffer i mængder over 10 tons, skal desuden vurdere stoffernes farlighed og risikoen ved at anvende dem. Stoffer i artikler er ligeledes omfattet af REACH.

For REACH gælder princippet om ”ét stof – én registrering”. Det betyder, at der ikke må være mere end én REACH-registrering for hvert stof. Virksomhederne skal samarbejd