REACH forordningen

Hvad er REACH?

REACH står for “Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals” og er EU’s grundlæggende kemikalielovgivning. REACH forordningen er vedtaget med henblik på at forbedre beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet mod de risici, som kemikalier kan udgøre, samtidig med at den forbedrer den europæiske kemikalieindustris konkurrenceevne. REACH fremmer også alternative metoder til farevurdering af stoffer med henblik på at reducere antallet af dyreforsøg.

REACH forordningen – Professionel rådgivning i lovgivningen

Bliv klogere på REACH

REACH er en meget kompleks europæisk lovgivning. REACH forordningen samler mere end 40 tidligere EU-direktiver under ét. Via kandidat-, restriktions- og autorisationslisterne udpeges problematiske stoffer til begrænset anvendelse og udfasning i EU.

Med REACH registreres alle de kemiske stoffer, som er på markedet i mængder over 1 ton. Virksomheder, der producerer eller importerer kemiske stoffer i mængder over 10 tons, skal desuden vurdere stoffernes farlighed og risikoen ved at anvende dem. Stoffer i artikler er ligeledes omfattet af REACH.

For REACH gælder princippet om ”ét stof – én registrering”. Det betyder, at der ikke må være mere end én REACH-registrering for hvert stof. Virksomhederne skal samarbejde. Hvis stoffet allerede er registreret, skal der købes adgang til data med et LoA (Letter of Access).

Du skal være opmærksom på, at 31. maj 2018 var sidste frist for registrering af stoffer i mængder i intervallet 1-100 ton pr. år, hvis du har præregistreret.

Ved ny import eller produktion af stoffer (over 1 ton/år) skal stofferne være registreret, inden de må importeres, bruges og/eller sælges.

Få sparring og hjælp til REACH-registrering

REACH er EU-lovgivning og en lovgivning, der for de fleste danske virksomheder skaber større og større udfordringer. Mediator kan hjælpe dig med kortlægning i forhold til REACH. Vi hjælper dig igennem din REACH-registrering og vejlede ift. sikker brug af kemikalier.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din virksomhed overholder REACH, er du velkommen til at kontakte os på telefon 75 54 08 24 eller mail info@mediator.as for at høre mere eller få et konkret tilbud.

Kontakt

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din virksomhed overholder REACH, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 75 54 08 24 eller mail info@mediator.as for at høre mere eller få et konkret tilbud.