REACH forordningen

– Få kompetent rådgivning i lovgivningen her

REACH står for “Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals” og er EU’s grundlæggende kemikalielovgivning. REACH forordningen er vedtaget med henblik p