Import af udvalgte CO2- og energiintensive varer skal nu afrapporteres i nyt EU-register

EU’s kulstofgrænsetilpasningsmekanisme (CBAM) træder i kraft 1. oktober 2023. Det betyder, at virksomheder nu skal indsende en rapport med emissionsdata for de gennemførte vareimporter til EU Kommissionens CBAM-register, hvis de importerer CBAM-varer. Alle berørte importører forventes ved udgangen af året at have adgang til EU Kommissionens CBAM-register.

Læs mere her