ECHA annoncerer næste trin for PFAS begrænsningsforslaget

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) har netop offentliggjort arbejdsprogrammet for behandlingen af PFAS begrænsningsforslaget. PFAS begrænsningsforslaget bliver i øjeblikket vurderet af ECHA’s videnskabelige udvalg for risikovurdering (RAC) og socioøkonomisk analyse (SEAC). Danmark, Tyskland, Nederlandene, Sverige og Norge som indsendte begrænsningsforslaget, vil sideløbende revurdere forslaget, med udgangspunkt i nye oplysninger fra 5642 høringssvar indsendt i den offentlige høring.

Læs mere her eller Læs mere på Echa´s hjemme side