Den 1. marts sætter Fødevarestyrelsen gang i tre kontrolkampagner

– Brug og mærkning af fødevarekontaktmaterialer (FKM). Bokse, bøtter, bægre, beholdere og andre typer af emballage og udstyr bestemt til kontakt med fødevarer må ikke afgive uønsket kemi. Ellers risikerer kemien at blive overført til maden og efterfølgende til forbrugerne. Derfor er det vigtigt, at du bruger de rigtige emballager og udstyr på den rigtige måde, når du håndterer og sælger fødevarer. F.eks. er der bøtter, som gerne må bruges til kolde fødevarer, men ikke til varme.
– Kontrol af sundhedsanprisninger af kosttilskud. Forbrugerne skal kunne stole på de sundhedsanprisninger, der anvendes om et kosttilskud, Sælger du kosttilskud, må du derfor kun anvende sundhedsanprisninger, som er godkendte af EU-Kommissionen i din markedsføring af kosttilskuddet. Reglerne gælder både det, der står på selve produktet, og det du skriver om produktet på f.eks. din hjemmeside, webshop og de sociale medier. Desuden må du aldrig oplyse, at et kosttilskud kan behandle sygdomme eller sygdomssymptomer.
– Opbevaringstemperatur for letfordærvelige fødevarer. Hvis kølekrævende mad opbevares ved de forkerte temperaturer, kan det have betydning for fødevaresikkerheden. F.eks. kan opbevaring ved for høj en temperatur resultere i, at der kan vokse sygdomsfremkaldende bakterier i maden. Derfor er det vigtigt, at du som fødevarevirksomhed har styr på opbevaringstemperaturerne, at du foretager rutinemæssig overvågning via temperaturmålinger, samt at målingerne sker korrekt.

Læs mere her