Arbejder I med verdensmål, eller vil I godt i gang med det?

I Danmark er virksomheder blandt verdens bedste til at arbejde strategisk med FN’s Verdensmål, og med god grund. Er I allerede i gang, men mangler værktøjer til dokumentation og certificering eller afklaring om, hvilke verdensmål der kan understøtte jeres forretning for at komme i gang? Hos Mediator kan vi støtte jer i hele processen med skræddersyede forløb, der enten leder frem mod til certificering eller hjælper jer til at få arbejdet med verdensmål til at skabe værdi for forretningen.

Få det rigtige fokus

Uanset om det handler om at kunne tiltrække de rigtige medarbejdere, bidrage til den grønne omstilling eller at kunne leve op til lovgivning og eksterne krav, sikrer et forløb hos Mediator afklaring. Alt efter hvor omfattende en proces, I ønsker, står I tilbage med svar på:

 • Hvilke verdensmål, der passer til jeres forretningsstrategi
 • Om I har det rigtige fokus
 • Hvilken værdi jeres indsats skaber
 • Hvordan I dokumenterer jeres arbejde
 • Om I er i compliance med lovgivningen og bindende forpligtelser over for kunder

Skræddersyet forløb

Alt efter hvor jeres virksomhed står i processen, kan I have behov for forskellige løsninger. Derfor skræddersyr vi altid et forløb, der tager udgangspunkt i jeres virksomhed og marked. Et forløb kan fx indeholde følgende elementer:

 • Indledende workshop for virksomhedens beslutningstagere.
 • Udarbejdelse af GAP analyse.
 • Værktøjer og skabeloner til implementering.
 • Processer og procedurer for, hvordan I arbejder med verdensmålene.
 • Viden til hele organisationen.
 • Køreplan frem til certificering.
 • Implementering og udarbejdelse af rammerne til et ledelsessystem.

Et tæt samarbejde

For at sikre forankring i din virksomhed er det vigtigt, at vi samarbejder tæt i processen. På den måde kan vi sikre at verdensmålene forankres i hele organisationens processer. Forløbet strækker sig alt efter jeres behov over flere faser.

Afklarende fase

 • Planlægning af workshop med afklaring og fastlæggelse af projektets omfang.
 • Sparring med udgangspunkt i markedet, produkter og mål.
 • Ved behov opbygning af et ledelsessystem, inkl. implementering og træning.
 • GAP-analyse af eksisterende ledelsessystem.

Operationel fase

 • I får værktøjer og skabeloner til, hvordan I konkret arbejder med de udvalgte verdensmål.
 • Vi sikrer compliance i forhold til lovgivning og kundekrav.

Klargøring til certificering

Ønsker I at blive verdensmålscertificeret af 3. part, kan vi hos Mediator tage jer hele vejen til 1. audit på baggrund af vores afprøvede metoder og erfarne konsulenter.

 • Fastlæggelse af struktur.
 • Opsætning af målbare mål.
 • Implementering af dokumentationsprocesser.
 • Løbende sparring frem mod 1. audit.
 • 360° blik på virksomheden.

Kontakt

Morten Carlsen
Kontakt os på tlf.  75 54 08 24 eller mail info@mediator.as for at høre mere eller få et konkret tilbud.