Hvorfor bestemte tatoveringsfarver bliver forbudte?

De første regler træder allerede i kraft 4. januar 2022.  Hvis et produktet til tatovering eller permanent makeup inder holder et eller flere stoffer med en af følgende egenskaber og overskrider grænseværdierne, så bliver de omfattet af de nye regler. De nye regler er baseret på følgende regler:

  • Kræftfremkaldende eller mutagene stoffer i en koncentration på 0,00005 % eller derover
  • Stoffer der er skadelige for forplantningsevnen eller giver hudallergi i en koncentration 0,001% eller derover
  • Ætsende, irriterende på/i hud og øjne eller øjenskadende stoffer i en koncentration på 0,01% eller derover

Det drejer sig primært om polycykliske aromatiske hydrocarboner (PAH) og primære aromatiske aminer (PAA).

Desuden bliver der stillet krav til mærkningen af blæk, tilsvarende reglerne for kosmetik. Det betyder bl.a., at blandinger skal mærkes med teksten “Blanding til brug ved tatoveringer eller permanent makeup”.