Høring

Bekendtgørelse om forbud mod markedsføring af visse engangsplastprodukter m.v. og om mærkning af visse andre engangsplastprodukter Læs mere her

Høring over ændring af lov om miljøbeskyttelse (udvidet producentansvar for emballage og engangsplastprodukter mv.) Læs mere her