Produktsikkerhed

  • Legetøj
  • Fødevarekontakt

Mange virksomheder og brancher har deres egne tilpassede kemikalierestriktioner.
Hvordan står de/du i forhold til loven?

Det handler for virksomhederne om at levere sikre produkter til kunderne. Det kan være en jungle at finde rundt i de forskellige love og testresultater – og hvad skal man teste og for hvad? Hvad siger Produktsikkerhedsloven?


CE-mærkningen indeholder 20 direktiver.

EU direktiverne implementeres i national lovgivning – og hvad kræver du som virksomhedsejer af dine produkter? Hvad er jeres standard?

Specielt produkter inden for legetøj, elektriske produkter og produkter med fødevarekontakt er særligt i fokus, når vi taler produktsikkerhed. Endvidere skal du være opmærksom på, hvilken emballage du vælger til dine produkter.

Det er et krav, at du kan dokumentere produktsikkerheden i dine produkter. Der er flere muligheder:

  • Erklæring
  • Teknisk dokumentation
  • Certifikater fra 3. part
  • Vareprøver
  • Produkttest og kemiske analyser.

Det er en udfordring for flere virksomheder at teste korrekt. Hvilke parametre skal man teste – og hvordan tolkes testresultatet – og hvad gør man så?

Sådan kan Mediator hjælpe dig

I forbindelse med produktsikkerhed er det en stor fordel, hvis du er bevidst om dine indkøb. At du uddanner dit personale til at indkøbe kvalitets- og sikkerhedsmæssigt ansvarligt. Du skal være i dialog med din leverandør og tjekke, at dine produkter lever op til dine krav.

Mediator kan hjælpe dig med et gennembearbejdet værktøj, der gør udfordringen omkring produktsikkerhed langt lettere for din virksomhed.

Vi kommer også gerne og uddanner dit personale, så de er klædt på til at træffe det gode valg under hele processen. Vi har f.eks. holdt kurser for en gruppe indkøbere, så de på indkøbstidspunktet fik sat de rigtige kriterier op for produktet – hvilket gjorde det langt lettere for personalet hjemme i virksomheden, når varen skal ud til forbrugeren og dokumentation skal være i orden. Altså value for money.

Kontakt


Har du brug for yderligere sparring omkring produktsikkerhed er du velkommen til at kontakte Lars Wassmann på
tlf . 75 54 08 24 eller mail
info@mediator.as for at høre mere eller få et konkret tilbud.