Medicinsk udstyr

Mediator kan hjælpe med ansøgning til Lægemiddelstyrelsen, risikovurdering og CE overensstemmelseserklæring. Ansøgningen overholder naturligvis alle forhold til hoveddirektiv 93/42/EEC tilpasset dansk bekendtgørelse, nr. 1263 af 15. december 2008, Bekendtgørelse om medicinsk udstyr, med senere ændringer.

Vi gennemgår og vurderer endvidere etikette og anprisninger – og gennemgang af din hjemmeside, hvis du har en webshop. Vi foretager en vurdering af, om produktet er omfattet af reglerne for medicinsk udstyr, klasse I eller anden lovgivning, f.eks. Biocidforordningen.

Data vil blive sammenholdt med kliniske studier. Ligeledes kan vi bistå med vejledning til markedsovervågning.

Ønsker du at vide mere om hvordan vi kan hjæle dig, er du velkommen til at kontakte os på telefon 75 54 08 24 eller mail info@mediator.as for at høre mere.

Kontakt

Kontakt os på tlf.  75 54 08 24 eller mail info@mediator.as for at høre mere eller få et konkret tilbud.