Titandioxid

EU domstolen har den 23. november ophævet den harmoniserede klassificering af Titandioxid med Carc. 2 H351.
Klassificeringen ophæves, da EU domstolen mener at klassificeringen bygger på test der ikke er i overensstemmelse med CLP forordningen retningslinjer.
Klassificeringen som Carc. 2 er derfor taget i strid med lovgivningen og ophæves.
EU kommissionen har 2 måneder og 10 dage til at appellere udfaldet af sagen.

Vi skal nok løbende holde dig orienteret.