Skal vi hjælpe dig med UFI-koder?

UFI-koder – hvad er det?

Hvis en person kommer til skade ved brug af et faremærket produkt, har sundhedspersonalet brug for at vide, hvilke stoffer det pågældende produkt består af. Derfor skal alle faremærkede produkter UFI registreres i en fælles database – ECHA’s PCN-portal.

UFI-koder dannes og produkterne registreres via ECHA’s PCN-portal. Relevante myndigheder modtager oplysningerne. I Danmark er det Giftlinjen, der modtager oplysningerne.

ECHA-Account

UFI registreres i ECHA Submission Portal i henhold til artikel 45 og bilag VIII i CLP-forordningen.
Dit produkt skal registreres i de lande, hvor du sælger dem. Alle produkter, der er klassificeret eller faremærket skal UFI-registreres.
Der er dog undtagelser hvis produktet er:

 • Rent stof
 • Hvis produktet kun er mærket med GHS01, GHS04, GHS09.

Du skal være opmærksom på, at der kan være lokale krav til sprog. Hvis du er i tvivl om de lokale krav til din UFI-registrering, er du velkommen til at kontakte Mediator – info@mediator.as // 75540824. Mediator kan også hjælpe dig med at oprette din ECHA-Account. Det gør vi nemt og hurtigt i samarbejde med dig. Vores dygtige specialister hjælper dig i mål med opgaven.

Hvad er en UFI-kode?

 • U -Unique
 • F – Formula
 • I – Identifier.

UFI-koden består af 16 karakterer og skal fremgå af labels. Det er relativt simpelt at trække UFI-koderne, men det kræver specialistviden at få dine UFI-koder registreret. Det kan Mediator hjælpe med. UFI-koderne har kun værdi, hvis de er registrerede i ECHA. Sundhedsfagligt personale kan få adgang til relevante informationer, hvis uheldet er ude og der sker skade ved brug af produktet. Det sundhedsfaglige personale skal kende indholdsstofferne, så de kan give patienten den bedst mulige behandling.

Hvornår skal jeg have en ny UFI-kode?

Hvis der sker receptændringer af dit produkt, skal du have en ny UFI-kode – også hvis det skyldes ændringer i råvarer (MIM). Der er helt specielle regler for, hvornår du skal lave en ny UFI-registrering af dit produkt, hvis der sker ændringer i produktet – altså ny recept. Det er vigtigt, at det sundhedsfaglige personale kender indholdet af dit produkt, således de kan behandle korrekt ved uheld. Spørg Mediator, hvis du er i tvivl.

Hvordan laver jeg en UFI-kode?

Først skal du oprette en ECHA-Account – ring til Mediator, hvis det driller. I skal have en firmakonto (CVR-nr.)

Deadlines for UFI-koder

 • 1. januar 2021 Detailsalg
 • 1. januar 2021 Professionelt brug
 • 1. januar 2024 Industrielt brug
 • 1. januar 2025 Hvis produktet allerede er registreret.

Hvem skal registrere?

 • Producenter skal registrere i alle de lande, hvor varerne sælges
 • Distributører skal registrer, hvis de sælger varer videre til andre lande eller ændre navne
 • Producenter kan registrer for distributører.

Skal Mediator hjælpe med UFI-koder?

Hvis Mediator skal hjælpe dig med at registrere dine UFI-koder, hjælper vi dig også med at få oprettet en ECHA-account. Hvis I allerede har en ECHA-account, skal vi have adgang til jeres konto.
Vi har brug for et sikkerhedsdatablad på produktet og vi skal vide, hvilke lande produktet markedsføres og sælges i – altså hvilke markeder produktet er aktivt på. Der kan være forskellige sprogkrav i de forskellige lande. Vi skal vide, hvad produktet indeholder – altså produktets fulde recept. Det skal bemærkes, at flere lande kræver betaling for UFI-registrering. Overview of Member States decisions in relation to implementation of Annex VIII to CLP Regulation.

Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte Mediator A/S for at få svar på dine spørgsmål vedrørende UFI-koder – info@mediator.as // 75540824.

Mediator afholder også kursus i udarbejdelse af UFI-koder – UFI-kursus

Kontakt

Kontakt os på tlf.  75 54 08 24 eller mail info@mediator.as for at høre mere eller få et konkret tilbud.