Skal vi hjælpe dig med UFI-koder?

UFI-koder – hvad er det?

UFI-koder er identifikationsnumre, der anvendes på produkter, som indeholder farlige blandinger. Disse koder er en del af EU’s forordning om klassificering, mærkning og emballering af kemikalier og er designet til at hjælpe med at identificere og spore farlige produkter på markedet.
Hvis en person kommer til skade ved brug af et faremærket produkt, har sundhedspersonalet brug for at vide, hvilke stoffer det pågældende produkt består af. Derfor skal alle faremærkede produkter UFI registreres i en fælles database – ECHA’s PCN-portal.

UFI-koder dannes og produkterne registreres via ECHA’s PCN-portal. Relevante myndigheder modtager oplysningerne. I Danmark er det Giftlinjen, der modtager oplysningerne.

UFI – hvad står det for?

  • U -Unique
  • F – Formula
  • I – Identifier.

UFI står for “unique formula identifier” eller unik formel identifikator”. UFI-koden består af 16 karakterer, som er en sammensætning af bogstaver og tal. UFI-koden skal fremgå på produktets labels. Koden er inddelt i fire blokke.
Det er relativt simpelt at trække UFI-koderne, men det kræver specialistviden at få dine UFI-koder registreret. Det kan Mediator hjælpe med. UFI-koderne har kun værdi, hvis de er registrerede i ECHA.

Hvordan oprettes en UFI-kode til farlige blandinger?

For at oprette en UFI-kode skal du først og fremmest have en ECHA-bruger, som er gratis at oprette for virksomheder. Du skal have et CVR-nummer og et receptnummer for hvert produkt. Det er vigtigt at hvert produkt har sit eget CVR- og receptnummer, som sikrer at hvert UFI-kode er unik. Receptnumret skal du selv tildele dine produkter.

Når du opretter en UFI-kode, er det endvidere vigtigt, at du er opmærksom på, hvorvidt koden allerede eksisterer. UFI-generatoren advarer dig nemlig ikke om eksisterende indberetninger.

Hvornår skal jeg have en ny UFI-kode til kemiske blandinger?

Der er helt specielle regler for, hvornår du skal lave en ny UFI-registrering af dit produkt. Det gælder for eksempel, hvis der foretages ændringer af produktets recept – også hvis det skyldes ændringer i råvarer (MIM).
Det er vigtigt, at det sundhedsfaglige personale kender indholdet af dit produkt, selv hvis der er de mindste ændringer. 

Hvem skal registrere i ECHA?

UFI registreres i ECHA Submission Portal i henhold til artikel 45 og bilag VIII i CLP-forordningen. Følgende skal registreres i ECHA: 

  • Producenter skal registrere i alle de lande, hvor varerne sælges
  • Distributører skal registrere, hvis de sælger varer videre til andre lande eller ændre navne
  • Producenter kan registrere for distributører

Husk, at alle produkter, der er klassificeret eller faremærket, skal UFI-registreres. Der er dog undtagelser, hvis produktet er et rent stof, eller hvis produktet kun er mærket med GHS01, GHS04, GHS09.

Du skal også være opmærksom på, at der kan være lokale sprog krav. Hvis du er i tvivl om de lokale krav til din UFI-registrering, kan du altid kontakte os hos Mediator.

Skal Mediator hjælpe med UFI-koder?

Mangler du rådgivning i UFI-registrering? Mediator kan hjælpe dig på flere måder, hvis du har brug for vejledning til at oprette UFI-koder. Hvis du selv ønsker at foretage dine UFI-registreringer, afholder vi også kurser i udarbejdelse af UFI-koder, så du kan blive godt klædt på til at oprette koderne fremadrettet. 

I 2025 skal alle virksomheder med produkter med kemiske blandinger, der er klassificeret som sundhedsfarlige, eksempelvis være mærket med en UFI på etiketten

Processen med at oprette en UFI-kode er relativt simpel, men det er vigtigt at følge retningslinjerne nøje for at sikre, at koden er korrekt og opfylder alle krav. Og hvis du foretrækker, at vi opretter koderne for dig, så kan vi sagtens gøre det. Vi kan sørge for, at du får oprettet en ECHA-bruger og derefter registrere dine UFI-koder. Hvis I allerede har en ECHA-bruger, skal vi have adgang til jeres konto.
Derefter har vi brug for et sikkerhedsdatablad på produktet, og vi skal vide, hvilke lande produktet markedsføres og sælges i – altså hvilke markeder produktet er aktivt på. Der kan være forskellige sprogkrav i de forskellige lande.
Vi skal også vide, hvad produktet indeholder – altså produktets fulde recept. Det skal bemærkes, at flere lande kræver betaling for UFI-registrering. 

Mediator afholder også kursus i udarbejdelse af UFI-koder – UFI-kursus

Kontakt Mediator og lad os hjælpe dig

Har du spørgsmål vedrørende UFI-koder? Så er du meget velkommen til at kontakte Mediator for at få svar. Vi hjælper dig gerne, uanset om du søger vejledning, eller du ønsker, at vi varetager opgaven med at oprette UFI-koder for dig.

Kontakt

Kontakt os på tlf.  75 54 08 24 eller mail info@mediator.as for at høre mere eller få et konkret tilbud.