Emballage

Nabotjek vedrørende udvidet producentansvar for emballage og emballageaffald
Der skal indføres udvidet producentansvar for emballage og emballageaffald i alle EU-lande senest 31. december 2024. Det er nyt for Danmark, der som det eneste land i EU ikke allerede har indført producentansvar. Det vil påvirke hele værdikæden fra produktion af emballage og produkter til affaldsbehandling i Danmark.
Læs mere her
https://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2019/jan/genanvendelse-af-emballage/

Første skridt mod nyt system for genanvendelse af emballage
Danmark henter inspiration i vores nabolande forud for indførslen af såkaldt producentansvar, der giver virksomhederne øget ansvar for genbrug og genanvendelsen af emballage.
Læs mere her
https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2019/jan/nabotjek-af-udvidet-producentansvar/

Verpackungsgesetz

Fra 1.1.2019 gælder ”Verpackungsgesetz” i Tyskland. Den nye tyske lov om emballage er bl.a. også vigtig for online-salg til Tyskland.Hvis dine varer til tyske kunder er emballeret, skal du registreres hos det tyske emballageregister.
Hvis du ikke har styr på registreringen, kan der uddeles store bøder og du kan få frakendt retten at sælge varer i Tyskland. Er du i tvivl, er du meget velkommen til at kontakte mediator A/S, info@mediator.as |75540924.