KemiHotellet

Der er en masse fordele ved at indlogere sig på Mediator’s KemiHotel.

Du får god service og altid opdateret materiale tilgængelig på websites, intranet eller mails. Du kan dele relevant materiale – f.eks. dine opdaterede sikkerhedsdatablade med dine kunder. De finder altid opdaterede sikkerhedsdatablade klar til brug på din hjemmeside.

Hvis du har Mediator’s lovservice, giver KemiHotellet også den fordel, at alle afdelinger og alle medarbejder arbejder ud fra den samme lovliste. Det er nemt og bekvemt.

Flere og flere kunder vælger at have en opdateringsaftale af deres dokumentation, således den altid overholder gældende regler. Det gælder især to områder:

  • Sikkerhedsdatablade
  • Sikkerhedsvurderinger (kosmetik).

Er du interesseret i at høre mere om mulighederne, skal du endelig kontakte Mediator – info@mediator.as / 75540824.

Sikkerhedsdatablade, der altid er opdaterede – lige ved hånden

Det er både tidskrævende og omfattende at skulle opdatere sikkerhedsdatablade i alle jeres systemer.
Med SDS•Link er I sikret automatisk opdaterede sikkerhedsdatablade 24/7 via ét link på fx website eller intranet.
Det er nemt, tidsbesparende og altid lige ved hånden – uanset hvor jeres kunder eller medarbejdere befinder sig.
Mediator opdaterer jeres sikkerhedsdatablade én gang årligt og sørger for arkivering af tidligere versioner.
Lad Mediator stå for opdatering af jeres sikkerhedsdatablade.

SDS•Link frigiver interne ressourcer og skaber tryghed med visheden om, at det altid er den nyeste version, der er digitalt tilgængelig overalt.
Hvis du har en web-shop er det en stor fordel med SDS•Link, da du altid kan imødekomme dine kunders krav op opdaterede sikkerhedsdatablade ved køb.

SDS•Link er enkel, velfungerende og implementerbar løsning til en ressourcekrævende intern opgave.
• Altid nyeste version af jeres sikkerhedsdatablade.
• Kun ét link til det aktuelle datablad for at få seneste version.
• Spar tid på intern håndtering.
• Færre henvendelser, da jeres kunder altid kan finde de opdaterede sikkerhedsdatablade på jeres website.
• Mediator opbevarer tidligere versioner af sikkerhedsdatabladene.
• Fungerer på alle platforme.

Kontakt

Er du interesseret i at høre mere om denne digitale løsning, er du velkommen til at kontakte os på
tlf.  75 54 08 24 eller mail info@mediator.as