Kampagne skal kontrollere sikkerhedsdatablades kvalitet efter nye formkrav

Arbejdstilsynet gennemfører i 2023 en kampagne for at kontrollere om virksomhederne overholder reglerne vedr. udarbejdelse af sikkerhedsdatablade. Kontrollen bliver gennemført som et led i det 11. fælleseuropæiske håndhævelsesprojekt REF-11 (REACH enforcement project)

Læs mere her