CLP

Hvad er CLP?

Helt tilbage i 2008 indførte EU GHS-systemet- dog kan man stadig se de gamle orange faresymboler på nogle produkter.

GHS er de gældende retningslinjer for klassificering, mærkning og emballering af kemikalier. GHS-systemet er for at sikre, at reglerne er ens i hele verdenen.

I EU er GHS blevet implementeret via CLP-forordningen (Forordning (EF) Nr. 1272/2008).

Vi hjælper gerne med validering, beregning, rådgivning og kurser omkring forståelse og brug af CLP til klassificering og mærkning af jeres produkter.

Hvad står CLP for?

CLP står for:

  • Classification
  • Labelling
  • Packaging.

CLP henviser til reglerne for, hvordan kemikalier skal klassificeres, mærkes og pakkes i EU. CLP erstatter de gamle regler i stof- og præparatdirektiverne (direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF). Derudover er der også kommet nye CLP faresymboler, som har erstattet de tidligere faresymboler fra stof- og præparatdirektiverne. Hvis der er orange faresymboler på produkterne, er de forældede.

Overordnet set er det Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) som bestemmer, hvordan CLP skal bruges ved klassificering og mærkning af kemikalierne. Reglerne håndhæves i Danmark af Miljøstyrelsen.

Hos Mediator har vi erfarne rådgivere, som har arbejdet inden for området gennem flere år. Du er velkommen til at kontakte Mediator – info@mediator.as – tlf. 75540824. Vi sidder klar til at hjælpe dig med dine spørgsmål.


Kontakt

Kontakt os på tlf.  75 54 08 24 eller mail info@mediator.as for at høre mere eller få et konkret tilbud.