Verificér LCA til en EPD

En EPD står for Environmental Product Declaration, dét vi på dansk kalder en miljøvaredeklaration. EPD’en dokumenterer, hvordan byggematerialer påvirker miljøet under produktion, anvendelse og bortskaffelse, og leverer jeres virksomhed til byggeindustrien, kan der være flere fordele ved at lave en 3. partsverificering af LCA’en til en EPD.

Bliv rustet til fremtidens krav

Kravene om at dokumentere CO2eq-udledningen i nybyggeri står over for yderligere skærpelser i den nærmeste fremtid. Det skal dokumenteres, hvor meget CO2eq, der udledes pr. m2/år i bygningens levetid. En EPD er derfor en fordel, fordi

  • Det kan være et krav for at komme i betragtning som leverandør til et byggeri.
  • Det er nemmere at komme i betragtning som leverandør til byggeri, der skal bæredygtighedscertificeres efter fx DGNB, BREEAM, LEED eller Svanemærket.
  • EPD’en danner grundlag for den LCA, der skal udarbejdes på bygningsniveau.

Et fleksibelt samarbejde

Hos Mediator hjælper vi dig med at opløfte den udarbejdede LCA til en EPD, og vi tilbyder flere løsninger, så jeres virksomheds behov bliver imødeset.

  • Vi løser hele opgaven, så alle data samles hos os, og vi varetager den fulde dialog med EPD verifikator.
  • I investerer i LCA software, og vi hjælper med implementering og bistår efterfølgende med at løse opgaven, herunder dialog med EPD verifikator.
  • I investerer i LCA software, og vi hjælper med implementering, undervisning og fungerer efterfølgende som sparringspartner, ligesom vi kan bistå med EPD verifikator dialog.

Vælger I at lade Mediator varetage hele opgaven, men senere ønsker at investere i LCA software, er det muligt at overføre data efterfølgende.

Når processen er slut og har været igennem EPD verifikation, har I en EPD rapport, der i struktureret form følger de gældende standarder. EPD rapporten dokumenterer den miljø- og klimapåvirkning jeres produkts eller en proces har. EPD rapporten indeholder desuden information om, hvilke processer der belaster mest.

Vi gør processen overskuelig

Alt efter behov og ønsker kan vi varetage processen på flere måder. Forløbet kører i forskellige steps, hvor vi på forhånd aftaler, hvor meget vi skal håndtere.

  1. Udarbejdelse af grundlaget for EPD.
  2. Dialog med EPD Platform og EPD verifikator.
  3. Verificering af LCA baggrundsrapport og udarbejde EPD rapport.

Kontakt

Morten Carlsen
Kontakt os på tlf.  75 54 08 24 eller mail info@mediator.as for at høre mere eller få et konkret tilbud.