EU udfaser brug af mikroplast i en række af produkter over en årrække

Plastik partikler med en størrelse under 5 x 15 mm, forbydes i en lang række produkter, hvor der er risiko for at de kan frigives til naturen. For nogle produkter bliver der krav til mærkning eller bortskaffelses vejledning. Produkt typerne dækker over så forskellige produkter som kosmetik, rengøringsmidler, polermidler, duftfriskere, biocider og kunststofbaner.