Synliggørelse af miljøpåvirkning

LCA er en forkortelse for Life Cycle Assesment, på dansk kaldet livscyklusvurdering, og er et særdeles effektivt værktøj til at vurdere et produkts eller en proces’ miljøpåvirkning i hele levetiden. En livscyklusvurdering er også en reel måde at synliggøre de reelle miljøudfordringer, som et produkt eller en proces har i sin levetid.

Et stærkt værktøj til den grønne profil

Som virksomhed er der store konkurrencemæssige fordel i at have en grøn profil. Det kan gøre det nemmere at blive valgt til som leverandør, og med LCA’en bliver det tydeligt, hvilke processer der påvirker miljøet mest, og hvor der er grundlag for miljømæssige og økonomiske besparelser. LCA’en er dermed en særdeles værdifuldt grundlag for videreudvikling og giver jer:

 • Et værktøj, der dokumenterer grønne anprisninger.
 • Dokumentation for overholdelse af markedsføringsloven §5, 6 og 13.
 • Et værktøj til at lokalisere potentielle miljøforbedringer.
 • Indblik i potentielle miljømæssige fordele og besparelser.
 • Det kan være et kundekrav for at blive en del af forsyningskæden.
 • Det første skridt på vejen til at få udarbejdet en EPD, dvs. en miljøvaredeklaration.

Med fra A-Z, og alt det indimellem

Uanset om I ønsker en totalløsning eller et skræddersyet forløb, har vi den erfaring og indsigt, det kræver at undervise, udføre og hjælpe i udarbejdelse af LCA. Vi tilbyder LCA software, hvis I ønsker at have jeres data inhouse. Vi kan varetage både hele processen, dele af den eller fungere som sparringspartner undervejs:

 • Vi løser hele opgaven, så alle data samles hos os.
 • I investerer i LCA software, og vi hjælper med implementering og bistår efterfølgende med at løse opgaven.
 • I investerer i LCA software, og vi hjælper med implementering, undervisning og fungerer efterfølgende som sparringspartner.

Vælger I at lade Mediator varetage hele opgaven, men senere ønsker at investere i LCA software, er det muligt at overføre data efterfølgende.

Efterfølgende står I med en LCA rapport, der er i struktureret form følger gældende standarder. LCA rapporten dokumenterer jeres produkts eller proces’ miljø- og klimapåvirkning og giver information om, hvilke processer der belaster mest. Rapporten kan desuden anvendes som grundlag for jeres fremtidige miljøindsatser. Er LCA rapporten udarbejdet af Mediator, kan I anføre dette som et 3. parts produkt.

En velafprøvet proces

Inden vi går i gang, aftaler vi, hvilken måde I gerne vil samarbejde på. Herefter kan LCA processen f.eks. forløbe på følgende måde:

 1. Afklaring af, hvad skal beregnes og hvordan.
 2. Indsamling og strukturering af data. Det er jeres opgave at indsamle data, men vi bistår med den strukturelle del. Jo mere transparens, der er i generering af data, jo bedre CO2eq tal kan I opnå.
 3. Afkodning af data og LCA beregning.
 4. Udarbejdelse af LCA baggrundsrapport.

Kontakt

Morten Carlsen
Kontakt os på tlf.  75 54 08 24 eller mail info@mediator.as for at høre mere eller få et konkret tilbud.