Danskerne indkøber ulovlige sprøjtemidler og biocider på nettet

Miljøstyrelsen beslaglægger stadig mange ulovlige bekæmpelsesmidler, når privatpersoner forsøger at importere dem til Danmark.
Det er ulovligt at købe bekæmpelsesmidler i udlandet eller via en udenlands webshop, da man bringer det danske miljø- og sundhed i fare.

Læs mere her