Få styr på CO2eq og klimaregnskabet

Når man taler om klimaregnskab, handler det ofte om CO2eq-udledning. Men faktisk er der også en række øvrige drivhusgasser, der har relevans for jeres klimaregnskab. For at kunne sammenligne beregnes alle drivhusgasser i CO2 ækvivalenter, såkaldt CO2eq. CO2eq-udledningen for jeres virksomhed er relevant for klimaregnskabet og ikke mindst en vigtig del af ESG-regnskabet.

Hos Mediator står vi klar til at hjælpe jer med at imødekomme det stigende behov for at kunne oplyse virksomhedens CO2eq-udledning. Det stiller jer stærkt i markedet og er med til at fremtidssikre jeres bæredygtighedsinitiativer. En CO2eq kortlægning vil:

 • Give virksomheden en grundlinje for det aktuelle klimaaftryk
 • Et godt udgangspunkt at arbejde videre ud fra
 • Stille jer stærkere over for kundekrav
 • Udgøre en vigtig del af virksomhedens ESG-regnskab

Vælg en erfaren samarbejdspartner

Der findes forskellige metoder til at beregne CO2eq. Hos Mediator har vi solid erfaring i både kortlægning og implementering af metoder til at kortlægge og monitorere de miljøparametre, der skal tages med beregningerne. Vi anvender den anerkendte GHG-protokol, også kendt som Scope 1, 2 og 3 og:

 • Underviser og hjælper jer med at få kortlagt jeres CO2eq-udledning.
 • Kortlægger CO2eq-udledning efter GHG-protokollen.
 • Udarbejder en workshopplan og leverer de nødvendige skabeloner og arbejdsredskaber for at komme i mål.
 • Afsøger og kortlægger, hvor det er muligt at optimere i jeres virksomhed.
 • Leverer data til ESG.

Vi får jer helt i mål

Når forløbet går i gang, skal vi igennem en række faser for at få jeres virksomhed helt i mål og sørge for, at I er klædt på til fremtiden.

 • Vi starter med en afklaring. Her sætter vi grænserne for bestemmelse af jeres virksomheds belastning. Denne del er vigtigt i forhold til Scope 3.
 • Efterfølgende beregner og implementer vi beregningsmetoderne.
 • Afslutningsvist lægger vi en plan for, hvordan flere Scope 3 elementer kan indlemmes i jeres arbejde de kommende år.

Kontakt

Morten Carlsen
Kontakt os på tlf.  75 54 08 24 eller mail info@mediator.as for at høre mere eller få et konkret tilbud.