Frimængde

Kender du reglerne for frimængde?

Har du som virksomhed håndtering af farligt gods over frimængden, skal virksomheden udpege en eksamineret Sikkerhedsrådgiver, der skal registreres hos Beredskabsstyrelsen.

Frimængden fastlægges ud fra en point sums beregning ud fra hvert enkelt produkt, der er farligt gods og kan være forskellig.
Mængdegrænsen er fastsat i ADR-konventionens underafsnit 1.1.3.6 og kaldes populært for ”frimængden”.
Du skal være opmærksom på, at det kun er stykgods, der kan transporteres som frimængde. Tanktransport skal ske efter fuldt regelsæt.
Spørg din sikkerhedsrådgiver eller hos Mediator, hvis du er i tvivl – tlf. 75540824 – info@mediator.as

Skal Mediator hjælpe dig – f.eks. med godsets farlighed?

Mediator kan hjælpe din virksomhed med afklaring om frimængden overskrides i jeres daglige håndtering af farligt gods. Mediator kan fungere som jeres eksterne Sikkerhedsrådgiver der samtidig rådgiver jer omkring best practice løsninger i den daglige håndtering af farligt gods.

Medarbejdere i virksomheden som har med håndtering af farligt gods at gøre, inden for af- pålæsning, pakning, mærkning, godsets farlighed, udarbejdelse af farligt gods dokumenter samt kørsel under frimængden, skal i henhold til kravene i kapitel 1.3 i ADR konventionen (landevejstransport) eller IMDG koden, gennemgå en uddannelse der modsvarer ovennævnte områder.
Skal dine medarbejdere uddannes korrekt, er du velkommen til at kontakte Mediator.

Mediator kan hjælpe dig med:

Du er velkommen til at kontakte Mediator, hvis du er udfordret med håndteringen af dit farlige gods. Vi kommer gerne og besøger dig og din virksomhed til en snak omkring farligt gods, oplag, frimængde  og sikkerhedsrådgivning, hvis du vil høre mere om fordelene ved at samarbejde med Mediator.

Læs mere om sikkerhedsrådgivning af farligt gods

Hvad er definitionen af farligt gods?

Farligt gods er en fællesbetegnelse for stoffer og genstande, som kan forårsage skader på mennesker, miljø eller ejendom, hvis de ikke håndteres korrekt under transport. Farligt gods kan være mange ting – f.eks.:

  • Lithiumbatterier
  • Olie – disel- og fyringsolie
  • Benzin
  • Maling – ikke vandbasseret
  • Terpentin
  • Saltsyre
  • Tøris
  • Ammunition
  • Gasflasker.

Kontakt

Kontakt os på tlf.  75 54 08 24 eller mail info@mediator.as for at høre mere eller få et konkret tilbud.