Produktanmeldelse – få hjælp her

Registrering af produkter i PROBAS – PR-anmeldelse

Hvad er en PR-anmeldelse?

Produktregistret i Danmark har til formål at registrere og skabe et overblik over udbredelsen og brugen af farlige stoffer og materialer i Danmark.

Produkter skal anmeldes til Produktregistret, hvis I som virksomhed fremstiller, importerer eller ændrer handelsnavn på farlige kemiske stoffer i mængder fra 100 kg op til 1000 kg om året eller produkter/ blandinger i mængder fra 100 kg om året, som bruges erhvervsmæssigt.

Produktanmeldelser  (også kaldet PR-anmeldelser) af produkter skal foretages via Arbejstilsynets hjemmeside.

Flydende stoffer og materialer, som udelukkende bliver anmeldepligtige på grund af indholdet af et eller flere af følgende stoffer er undtaget:

 • Jernoxid
 • Kaolin, respirabel
 • Kiselsyre, SiO2, amorf
 • Kiselsyre, SiO2, amorf, respirabel
 • Titandioxid
 • Stoffer og materialer, der udelukkende er omfattet af de uspecifikke grænseværdier for organisk støv og mineralsk støv (se nærmere i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer).

Kontakt

Mediator kan hjælpe med PR-anmeldelser til andre lande end Danmark, f.eks. til Norge, Sverige og Finland.
Har du brug for hjælp til dine anmeldelser, er du velkommen til at kontakt os på tlf.  75 54 08 24 eller mail info@mediator.as

Skal Mediator hjælpe dig med at produktanmelde?

Hos Mediator har vi specialister, der kan hjælpe dig med at få dine produkter PR-anmeldt. Vi hjælper dig med at anmelde produkterne i det danske produktregister.
Produktet får sit PR-nummer med det samme anmeldelsen er registreret. Du skal være opmærksom på besked fra Arbejdstilsynet i din e-boks vedrørende dine PR-numre.
Mediator kan også hjælpe dig med mængdeindberetninger til Arbejdstilsynet, hvis du får behov for det.

Hvad skal jeg udfylde ved en produktanmeldelse?

Der er en del punkter, der skal udfyldes,  når du produktanmelder hos Arbejdstilsynet:

 • Handelsnavn
 • Producent
 • Sammensætningen af produktet
 • Teknisk funktion og branche
 • Faremærkning
 • Mængde.

Lad vores specialister hjælpe dig, hvis du kommer i tvivl.

Produktanmeldelse i andre lande?

Er dit produkt omfattet af kravet om en produktanmeldelse? Så skal produktets fulde recept kendes. Hvis recepten er på råvareniveau, skal disse råvarer være anmeldt i det pågældende land. Funktionen af produktet og branchen hvori det benyttes skal ligeledes oplyses. Der er forskellige krav fra land til land, som kan kræve yderligere oplysninger eller betaling, for at få et produkt anmeldt. Du skal være opmærksom, når der er receptændringer i dit produkt.

Mediator kan lave dine produktanmeldelser i de enkelte lande via en konsulent adgang. Vi kan anmelde på vegne af dig og løbende sikre, at vi kan hjælpe i kontakten med de lokale myndigheder. Skal vi hjælpe dig med dine produktanmeldelser? Kontakt Mediator – info@mediator.as // 75540824