PR-anmeldelser

Produktregistret er et fælles register mellem Arbejdstilsynet og Miljøstyrelsen. Formålet med registret er at skabe et overblik over udbredelsen og brugen af farlige stoffer og materialer i Danmark.

Produkter skal anmeldes til Produktregistret, hvis I som virksomhed fremstiller, importerer eller ændrer handelsnavn på farlige kemiske stoffer i mængder fra 100 kg op til 1000 kg om året eller materialer i mængder fra 100 kg om året, som bruges erhvervs-
mæssigt.

Produktanmeldelser af produkter skal foretages via Arbejstilsynets online-tjeneste OnlineAT.

Flydende stoffer og materialer, som udelukkende bliver anmeldespligtige på grund af indholdet af et eller flere af følgende stoffer:

  • Jernoxid
  • Kaolin, respirabel
  • Kiselsyre, SiO2, amorf
  • Kiselsyre, SiO2, amorf, respirabel
  • Titandioxid
  • Stoffer og materialer, der udelukkende er omfattet af de uspecifikke grænseværdier for organisk støv og mineralsk støv (se nærmere i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer).

Mediator kan hjælpe med PR-anmeldelser til andre lande end Danmark, f.eks. til Norge, Sverige og Finland.

Kontakt

Hvis du har brug for hjælp til dine anmeldelser, er du velkommen til at kontakt os på tlf.  75 54 08 24 eller mail info@mediator.as for at høre mere eller få et konkret tilbud.