Professionel rådgivning og udarbejdelse
af sikkerhedsdatablade (SDS/MSDS)

Vores team af specialuddannede konsulenter kan hjælpe dig med både at få udarbejdet dine sikkerhedsdatablade og få dem opdateret i forhold til den nyeste lovgivning. Skal dine sikkerhedsdatablade oversættes og tilpasses national lovgivning, er det også noget vi kan klare for dig.

 

Hvad er et sikkerhedsdatablad?

Et sikkerhedsdatablad (SDS eller MSDS) beskriver et kemisk stofs eller produkts betydning for mennesker og miljø. På den måde skal sikkerhedsdatabladet gøre brugeren af det kemiske stof eller produkt i stand til at tage de nødvendige forholdsregler for at sikre sundheden og sikkerheden på arbejdspladsen.

Der er krav om sikkerhedsdatablade for alle klassificerede stoffer og mærkede produkter der sælges til industrien. Derudover kan der være krav om et sikkerhedsdatablad for ikke mærkede produkter.

Et sikkerhedsdatablad skal jf. REACH oplyse om det kemiske stofs egenskaber og farer. Sikkerhedsdatabladet skal altid være tilgængeligt på det nationale sprog i det land hvor produktet sælges. Det er leverandøren af produktet, der er ansvarlig for udarbejdelse af sikkerhedsdatabladene. Det er arbejdsgiveren ansvar, at medarbejderne har adgang til de relevante, opdaterede sikkerhedsdatablade.

Mediator udarbejder sikkerhedsdatablade for mange virksomheder – enten fra bunden eller oversættelse og/eller opdatering af eksisterende sikkerhedsdatablade.

Du kan også vælge at fremsende alle dine SDS, så vi kan hjælpe dig med at kvalitetsteste at de overholder gældende lovgivning.