Nye krav til opdatering af sikkerhedsdatablade

Er du opmærksom på, at dine sikkerhedsdatablade skal opdateres efter
seneste version af bilag II til REACH?

Skal Mediator lave dine sikkerhedsdatablade?

Som leverandør af kemiske produkter er du ansvarlig for udarbejdelse af sikkerhedsdatablade.
Som arbejdsgiver er man ansvarlig for, at medarbejdere altid har adgang til relevante, opdaterede sikkerhedsdatablade.
Vores specialuddannede konsulenter hjælper både med at få udarbejdet sikkerhedsdatablade og få dem opdateret i henhold til nyeste lovgivning.
Det er REACH forordningen, EU’s kemikalielovgivning, der bestemmer, om et produkt skal have udarbejdet SDS. Vi har stor erfaring i at navigere
i lovgivningen og udarbejder SDS på mange sprog tilpasset den specifikke nationale lovgivning.

Hos Mediator har vi et særdeles kompetent team af specialuddannede konsulenter til hjælpe dig med at få udarbejdet dine sikkerhedsdatablade og få dem opdateret i henhold til den nyeste lovgivning.
Du skal være opmærksom på, at der løbende kommer ny lovgivning på området.

Hvis du synes, det er svært at holde styr på den nyeste lovgivning og har brug for hjælp til at udarbejde dine sikkerhedsdatablade, så er et samarbejde med Mediator A/S helt sikkert relevant for dig. Vi kan lave en vedligeholdelsesaftale af dine sikkerhedsdatablade. Sælger du dine produkter i andre lande, klarer vi også at udarbejde dine sikkerhedsdatablade på alverdens sprog – næsten.

Er du i tvivl om dine sikkerhedsdatablade (MSDS) overholder gældende lovgivning, er du velkommen til at kontakte os.

Hvad er et sikkerhedsdatablad?

Et sikkerhedsdatablad (SDS eller MSDS) beskriver et kemisk stofs eller produkts betydning for mennesker og miljø. På den måde skal sikkerhedsdatabladet gøre brugeren af det kemiske stof eller produkt i stand til at tage de nødvendige forholdsregler for at sikre sundheden og sikkerheden på arbejdspladsen.

Der er krav om sikkerhedsdatablade for alle klassificerede stoffer og mærkede produkter, der sælges til industrien. Derudover kan der være krav om et sikkerhedsdatablad for ikke mærkede produkter. Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte os.

REACH

Et sikkerhedsdatablad skal jf. REACH oplyse om det kemiske stofs egenskaber og farer. Sikkerhedsdatabladet skal altid være tilgængeligt på det nationale sprog i det land, hvor produktet sælges. Det er leverandøren af produktet, der er ansvarlig for udarbejdelse af sikkerhedsdatabladene. Det er arbejdsgiveren ansvar, at medarbejderne har adgang til de relevante, opdaterede sikkerhedsdatablade.

Mediator udarbejder sikkerhedsdatablade for mange virksomheder – enten fra bunden eller ved at oversættelse og/eller opdatere eksisterende sikkerhedsdatablade. Mange vælger at indgå en vedligeholdelsesaftale af deres sikkerhedsdatablade med Mediator. Med en vedligeholdelsesaftale er du nemlig helt sikker på, dine sikkerhedsdatablade (SDS/MSDS) altid overholder gældende lovgivning.

Du kan også vælge at fremsende alle dine SDS, så vi kan hjælpe dig med at kvalitetssikre, at de overholder gældende lovgivning.

Hjælp til udarbejdelse af sikkerhedsdatablad

 

Hvad skal du være opmærksom på når du udarbejder sikkerhedsdatablade?

Det er REACH-forordningen, som sætter rammerne for, hvilke kemiske stoffer og produkter, der skal have et sikkerhedsdatablad. Her er der tale om kemiske stoffer og produkter, som:

  • Opfylder kriterierne for klassificering som farlige kemikalier efter de regler, der er fastsat af Miljø- og Energiministeriet om klassificering eller CLP-forordningener persistente (nedbrydes langsomt i naturen), bioakkumulerende (ophobes i levende organismer) og giftige eller meget persistente og meget bioakkumulerende efter kriterierne i bilag XIII i REACH-forordningen
  • Er optaget på kandidatlisten udarbejdet af ECHA (Bilag XIV i REACHforordning).
  • Indeholder 1 % af et sundhedsfarligt eller miljøfarligt stof (for gasformig 0,2 %)
  • Indeholder 0,1 % af et persistent, bioakkumulerende eller giftigt stof eller et meget persistent og meget bioakkumulerende stof, eller hvis det står på listen i bilag 14 i REACH

I 2015 besluttede man, at der også skulle udarbejdes sikkerhedsdatablad for materialer, der indeholder ≥ 0,1 % allergene stoffer, eller ≥ 0,1 % Carc3 stoffer eller stoffer klassificeret som repro-tox i en koncentration ≥ 0,1 %.

Derudover er der et nationalt krav om 16-punktsikkerhedsdatablade for de stoffer, der har en dansk grænseværdi:

  • Stoffer og materialer, der er optaget med en grænseværdi i Arbejdstilsynets bekendtgørelse over grænseværdier for luftforurening med stoffer og materialer.
  • Materialer, der indeholder 1 % eller derover (for gasformige materialer 0,2 %) af et stof optaget med en grænseværdi i Arbejdstilsynets bekendtgørelse over grænseværdier for luftforurening med stoffer og materialer.

Vigtige punkter, når du udarbejder et sikkerhedsdatablad

Et sikkerhedsdatablad er opbygget af 16 punkter, som tilsammen giver oplysninger om stoffets eller produktets sundheds- og miljømæssige betydning.

Et sikkerhedsdatablad skal være på nationalt sprog, klart formuleret og kortfattet.
Hvis der er ikke-dansktalende medarbejdere på arbejdspladsen, skal arbejdsgiver sørge for at få sikkerhedsdatabladene oversat og formidlet til disse medarbejdere.
Som sagt hjælper Mediator dig både med udarbejdelse af et sikkerhedsdatablad og / eller oversættelse af et sikkerhedsdatablad.

Vedligeholdelse af sikkerhedsdatablade

Mediator har en vedligeholdelsesaftale med flere af vores kunder. Med en vedligeholdelsesaftale hos Mediator sikrer du dig, at jeres sikkerhedsdatablade altid overholder gældende lovgivning. Mediator overtager forpligtelsen for dig med at opdatere jeres sikkerhedsdatablade løbende. Det viser sig i langt de fleste tilfælde at være en rigtig god løsning.

Skal vi tale mere om jeres sikkerhedsdatablade og ikke mindst vedligeholdelsen af dem?

Sikkerhed lige ved hånden

Med SDS∙Link er dine opdaterede sikkerhedsdatablade altid lige ved hånden.
Det er både tidskrævende og omfattende at skulle opdatere sikkerhedsdatablade i alle jeres systemer. Med SDS∙Link er du sikret automatisk opdaterede sikkerhedsdatablade 24/7 via et link – f.eks. på jeres hjemmeside eller intranet. Det er nemt, tidsbesparende og altid lige ved hånden – uanset hvor kunden eller medarbejderen befinder sig.

Se mulighederne SDS­∙Link

Kontakt

Kontakt os på tlf.  75 54 08 24 eller mail info@mediator.as for at høre mere eller få et konkret tilbud.