Udkast til giftbekendtgørelse og vildledende markedsføring af stoffer og blandinger

Udkast til bekendtgørelse om import og salg af meget giftige og giftige stoffer og blandinger m.v., om opbevaring og anmeldelse af tyveri af visse stoffer og blandinger og om forbud mod vildledende udsagn ved markedsføring af stoffer og blandinger.

Læs mere her