Skab øget transparens med et ESG regnskab

Som virksomhed møder I en stadigt voksende forventning om at arbejde fokuseret med bæredygtighed. Kravet kan komme fra både kunder, samarbejdspartnere og investorer. En ESG rapport dokumenterer jeres indsatser inden for miljø og klima, sociale forhold og virksomhedsadfærd og forud for selve ESG rapporten, ligger der et stort arbejde med at skabe det rigtige grundlag

ESG

Environment

Forhold, der vedrører miljø og klima som fx CO2eq-udledning, forurening, ressourcer og cirkulær økonomi.

Social

Sociale forhold som fx arbejdsforhold for medarbejdere og arbejdstagere i din værdikæde, samfundet og forbrugere.

Governance

Forhold, der vedrører jeres virksomheds adfærd, som fx virksomhedskultur, whistleblower, antikorruption eller politisk engagement.

Dokumentér jeres indsatser og kom på forkant

For SMV’er er en ESG rapport ikke et lovkrav, men det er ikke ualmindeligt at blive mødt med et krav fra kunder og samarbejdspartnere. Samtidig kan en ESG rapport også være med til at afdække områder, hvor der er økonomiske fordele for virksomheden, fx ved at kigge på energiforbruget, produktudviklingen og arbejdsmiljøet. Derfor rummer en ESG rapport flere fordele for jeres virksomhed, fordi I på den måde allerede har fokus på jeres indsatser og kan dokumentere dem.

 • På forkant med fremtidig lovgivning.
 • Hotspot analyse, der synliggør områder, hvor jeres virksomhed kan optimeres.
 • Tiltræk nye kunder og fasthold de eksisterende med en grøn profil.
 • Bliv attraktiv over for nye medarbejderes ønske om grøn omstilling.
 • Øg transparensen i virksomheden.

Få det rigtige udgangspunkt

Hos Mediator har vi både en solid lovgivningskendskab og anvender en efterprøvet model til ESG kortlægning og KPI beregning. Det gør processen både overskuelig og tryg for jeres virksomhed. Vi sikrer overblik og systematik ved at:

 • Udarbejde en workshop plan og bistår med de nødvendige skabeloner og arbejdsredskaber for at komme i mål.
 • Forestå udregningerne på baggrund af datagrundlag.
 • Hjælpe med afklaring af indholdet i ESG rapporten.

Efterfølgende står jeres virksomhed med datagrundlaget til en ESG rapport. Vi kan også være behjælpelig med at slå fast, hvad selve ESG rapport skal indeholde.

Overblik i hele processen

På baggrund af workshoppen får vi sammen fastlagt projektets omfang og skabt rammerne for, at vi kan udføre en grundig dataindsamling.

 • Afklaring af projektets omfang, og hvilke emner der skal være med under E, S og G.
 • Afklaring af, om der skal arbejdes med verdensmål og hvordan de bliver koblet til E, S og G.
 • Vi iværksætter dataindsamling, hvor vi kommer hele vejen rundt om jeres virksomhed og sikrer fremskaffelse af fx emissionsfaktor til CO2eq. udledning fremskaffes.
 • Udregning af hovedtal (totalværdier) og nøgletal.
 • Gennemgang af resultater, og synliggørelse af de indsatser, der hurtigt kan sættes iværk.

Kontakt

Morten Carlsen
Kontakt os på tlf.  75 54 08 24 eller mail info@mediator.as for at høre mere eller få et konkret tilbud.