Fodernetværket

For leverandører af råvarer til foderbranchen og producenter af foder med fokus på at opnå ny faglig og praktisk viden og drøfte aktuelle udfordringer og problemstillinger i relation til foder og handel med foder.

Hvad giver netværket dig?

Som medlem af Fodernetværket får du forskellige fordele, som kan gøre en forskel i dit daglige arbejde med råvarer og foder. Det primære formål med netværket er at give medlemmerne mulighed for at opnå ny faglig viden og drøfte udfordringer og problemstillinger i relation til foder og handel med foder. Et medlemskab af Fodernetværket giver dig:

  • To årlige netværksmøder samt webinarer med aktuelle emner
  • Mulighed for sparring omkring fortolkning af relevant lovgivning med specialister
  • Et aktivt fællesskab med dygtige kollegaer i branchen, som du sparrer og deler erfaring med
  • Kortere vej til kontakter og viden, der sparer tid og ressourcer for dig og din virksomhed
  • Viden om aktiviteter, projekter, udvikling og tendenser på markedet
  • Mulighed for at deltage i virksomhedsbesøg og høre interessante foredrag
  • Adgang til ekspertrådgivning på området og lister om lovstof

På vores netværksmøder prioriterer vi, at der skal være god tid til netværkssamtaler. Netværksmøderne er et godt sted at komme i kontakt med andre i branchen. Der må som udgangspunkt deltage to personer fra hver virksomhed på møderne. Der er fuld fortrolighed om drøftede emner samt andre følsomme oplysninger.

Er du interesseret i optagelse i Fodernetværket, er du velkommen til at kontakte Mediator – info@mediator.as // 75540824.

Historien bag Fodernetværket

Fodernetværket har rødder helt tilbage til 1993.
Nordisk ERFA blev oprindelig dannet af Daniit i samarbejde med KFK med henblik på at drøfte sporbarhed.

Efter KFK’s opløsning i 2002 blev Nutri•Doc bedt om at facilitere og udvikle gruppen. Nutri•Doc drev gruppen helt frem til 2020, hvor netværket bliver overdraget til Pingo Consult. 1. januar 2022 bliver netværket overdraget til Mediator A/S

Netværket i dag, henvender sig fortsat til agro-producenter samt deres leverandører (producenter af service og halvfabrikata) samt øvrige med interesse for foderstoffer.

Medlemmer

Se medlemsoversigt

Vedtægter

Download vedtægter

Kontakt

Har du interesse i medlemskab af netværket,
er du velkokmmen til at tage kontakt til:

Charlotte Elmann
Dipl.ing. (kemi), konsulent
Tlf. 52100195
ce@mediator.as

Tine Solmer Nicolai
Cand.scient (medicinalkemi) konsulent
Tlf. 91899885
tsn@mediator.as