Høring af lovforslag om ændring af barselsloven

Høring af lovforslag om ændring af barselsloven (Indførelse af øremærket forældreorlov, ligedeling af retten til barselsdagpenge og ret til overdragelse af barselsdagpenge til sociale forældre og nærtstående familiemedlemmer m.v.)

Læs mere her