Lempelser til placering af håndspritdispensere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker

Disse tekniske forskrifter finder ikke anvendelse for håndspritdispensere med et rumindhold på højst 25 liter pr. dispenser, der er anbragt til brug for hånddesinfektion på stedet ud fra et sundheds- eller hygiejnemæssigt hensyn.
Læs mere her