Ændringsbekendtgørelse

Engangsplastbekendtgørelsen og emballagebekendtgørelsen

Bekendtgørelse om forbud mod tilgængeliggørelse på markedet af visse engangsplastprodukter m.v. og om mærkning af visse andre engangsplastprodukter og bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om visse krav til emballager.
Læs mere her