30. november 2021

Nye kræftfremkaldende arbejdsprocesser er tilføjet i kræftbekendtgørelsen

2 nye arbejdsprocesser indgår nu i kræftbekendtgørelsens liste over arbejdsprocesser, der er kræftfremkaldende. De 2 arbejdsprocesser indebærer: At huden udsættes for mineralolier, som tidligere har været […]
30. november 2021

Kemisk genbrug er en komplementær løsning til at håndtere plastaffald

30 millioner tons plastik affald bliver indsamlet hvert år i Europa, alligevel ender 85 % af det på lossepladser eller til afbrænding. Nu skal det diskuteres, […]
30. november 2021

Den europæiske grønne pagt

Kommissionen vedtager nye forslag for at standse skovrydning, udvikle en bæredygtig affaldshåndtering og skabe en sund jordbund for mennesker, natur og klima Forslagene omhandler bl.a.: Garanti […]
18. januar 2022

Høring af lovforslag om ændring af barselsloven

Høring af lovforslag om ændring af barselsloven (Indførelse af øremærket forældreorlov, ligedeling af retten til barselsdagpenge og ret til overdragelse af barselsdagpenge til sociale forældre og […]