5. oktober 2023

EU udfaser brug af mikroplast i en række af produkter over en årrække

Plastik partikler med en størrelse under 5 x 15 mm, forbydes i en lang række produkter, hvor der er risiko for at de kan frigives til […]
5. oktober 2023

Import af udvalgte CO2- og energiintensive varer skal nu afrapporteres i nyt EU-register

EU’s kulstofgrænsetilpasningsmekanisme (CBAM) træder i kraft 1. oktober 2023. Det betyder, at virksomheder nu skal indsende en rapport med emissionsdata for de gennemførte vareimporter til EU […]
7. november 2023

Ny EU-aftale sænker grænseværdi for asbest

EU har vedtaget et direktiv, der sænker EU’s grænseværdi for asbest markant. Efter en årrække skal medlemslandene foretage yderligere stramninger på området, når en ny målemetode […]
7. november 2023

Hjælp til butiksejere: Sådan tjekker I jeres varer for PFAS

Miljøstyrelsen lancerer nu hjemmesiden PFASinfo.dk med vejledning til butiksejere, der vil være et par skridt foran i forhold til at udfase PFAS. Læs mere her