23. juni 2020

Produktsikkerhed kræver både stort overblik og fokus på detaljen

Produktsikkerhed kræver både stort overblik og fokus på detaljen Virksomheder oplever fra alle sider et stigende krav om at vide, hvad deres produkter indeholder. Og der […]
4. marts 2021

Ændringsbekendtgørelse

Engangsplastbekendtgørelsen og emballagebekendtgørelsen Bekendtgørelse om forbud mod tilgængeliggørelse på markedet af visse engangsplastprodukter m.v. og om mærkning af visse andre engangsplastprodukter og bekendtgørelse om ændring af […]
4. maj 2021

Bekendtgørelse om skiftende arbejdssteders indretning

Bekendtgørelsen gælder ved arbejde, som en arbejdsgiver lader ansatte udføre på fremmed virksomhed eller på andet sted uden for sit eget bedriftsområde med de begrænsninger, der […]
4. maj 2021

Guide til arbejdsgiveren: Før og efter smitte med COVID-19

Hvad gør du, hvis arbejdspladsen bliver ramt af coronasmitte? Og hvordan laver du en beredskabsplan, så I er godt forberedt, inden det sker? På Arbejdstilsynets hjemmeside […]