11. oktober 2022

Høring over udkast til bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.

Fødevarestyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. i høring. Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft 1. januar 2023. Læs mere […]
11. oktober 2022

Ny aftale: Mindre emballage, mere genbrug og genanvendelse

Jo mere emballageaffald, virksomheder producerer, jo mere skal de betale. Et bredt flertal i Folketinget er blevet enige om en aftale om udvidet producentansvar for emballage […]
11. oktober 2022

Danskerne indkøber ulovlige sprøjtemidler og biocider på nettet

Miljøstyrelsen beslaglægger stadig mange ulovlige bekæmpelsesmidler, når privatpersoner forsøger at importere dem til Danmark. Det er ulovligt at købe bekæmpelsesmidler i udlandet eller via en udenlands […]
9. november 2022

Miljørigtigt vaskemiddel

Projektet Miljørigtigt vaskemiddel har haft som mål at udvikle bæredygtige tensider med en effektivitet på højde med eller højere end de traditionelt anvendte tensider og samtidig […]