15. februar 2023

Kampagne skal kontrollere sikkerhedsdatablades kvalitet efter nye formkrav

Arbejdstilsynet gennemfører i 2023 en kampagne for at kontrollere om virksomhederne overholder reglerne vedr. udarbejdelse af sikkerhedsdatablade. Kontrollen bliver gennemført som et led i det 11. […]
15. marts 2023

Arbejdstilsynet kører kampagne om sikkerhedsdatabladene overholder de nye regler

Arbejdstilsynet kører kampagne om sikkerhedsdatabladene overholder de nye regler Læs mere her
15. marts 2023

Nyt om titandioxid, ændring af grænseværdibekendtgørelsen

Nyt om titandioxid, ændring af grænseværdibekendtgørelsen Læs mere her
15. marts 2023

Flere PFAS er nu blevet begrænset i EU

En ny gruppe af PFAS er fra den 25. februar 2023 blevet forbudt at fremstille, markedsføre og anvende. En gruppe af langkædede PFAS (C9-C14 PFCA) er […]