18. januar 2022

Stor arbejdsmængde og tidspres

Vejledningen bygger på de principper, som ligger til grund for alt arbejde med at forebygge arbejdsmiljøproblemer. Læs mere her
18. januar 2022

Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer

Ændringer for Talkum. Læs mere her
18. januar 2022

Miljøstyrelsen har undersøgt stofmundbind for problematisk kemi

Miljøstyrelsen har vurderet, at der ikke er sundhedsmæssig risiko ved brug af dem. Det er dog en god idé at vaske dem før brug Læs mere […]
18. januar 2022

Størstedelen af de inspicerede produkter solgt online bryder EU’s kemikalie lovgivning

Produkterne som blev undersøgt overtrådt mindst et krav i henhold til relevant EU-kemikalielovgivning. Inspektionen endte med mere end 5000 håndhævelsesaktioner. Læs mere her