11. januar 2023

Amerikansk firma markedsfører ulovlige og farlige bekæmpelsesmidler

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion er via EU-Kommissionen blevet gjort opmærksom på et amerikansk firma, der målrettet markedsfører ulovlige og farlige bekæmpelsesmidler til forbrugere i EU. Læs mere her
11. januar 2023

Høring om ændringer til CLP. Indførsel af nye klassifikationer

Høring CLP: Ændring af forordning 1272/2008 med hensyn til fareklasser og kriterier for klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger Læs mere her
15. februar 2023

Forslag om begrænsing af PFAS indsendt til EU

Miljøstyrelsen har – i samarbejde med myndigheder fra Tyskland, Holland, Sverige og Norge – udarbejdet og indsendt et forslag til en anvendelsesbegrænsning af PFAS til Det […]
15. februar 2023

Ni nye farlige kemikalier tilføjet til EU’s kandidatliste

De ni nye tilføjede stoffer kandidatlisten anvendes blandt andet i flammehæmmere, maling, blæk og i papirproduktion og de er tilføjet listen på grund af kræftfremkaldende, hormonforstyrrende […]