9. november 2022

Revision af EU-reglerne om materialer bestemt til at komme i kontakt med fødevarer

EU’s fødevaresikkerhedspolitik omfatter regler om materialer i kontakt med fødevarer (f.eks. fødevareemballage, køkken- og bordservice og fødevareforarbejdningsudstyr). Formålet med dette initiativ er at modernisere reglerne for […]
9. november 2022

Stikprøvekontrol: Mange fødevarevirksomheder reklamerer for deres varer med ulovlige tekster

34 pct. af de kontrollerede fødevarevirksomheder har brugt ulovlig omtale af ernæring og sundhed i reklame for deres varer. Det viser Fødevarestyrelsens landsdækkende kontrol af anprisningsreglerne, […]
16. december 2022

Titandioxid

EU domstolen har den 23. november ophævet den harmoniserede klassificering af Titandioxid med Carc. 2 H351. Klassificeringen ophæves, da EU domstolen mener at klassificeringen bygger på […]
11. januar 2023

Smykker og legetøj afgiver for meget nikkel

Nogle smykker og legetøj er forsynet med belægning for at forhindre eller reducere nikkelfrigivelse til et acceptabelt niveau. Miljøstyrelsens undersøgelse viser dog, at belægningen ikke altid […]