23. september 2021

Slut med forbrugerfrustration og e-affald

Efter flere års samarbejde mellem Kommissionen og branchen er antallet af ladestik til mobiltelefoner nedbragt fra 30 til 3. Kommissionen fremlægger nu lovgivning med henblik på […]
30. september 2021

Ny kampagne fra Arbejdstilsynet til vil gøre op med mørketal fra uanmeldte arbejdsulykker

Mange små arbejdsskade, som en forstuvet ankel eller en skæreskade, bliver aldrig anmeldt viser en ny undersøgelse fra arbejdstilsynet. Det skyldes blandt andet en forvirring om, […]
6. oktober 2021

Ny guide til at klassificere titanium dioxid

Har du styr på, hvordan du klassificerer produkter indeholdende titanium dioxid? REACH-forordningen har lavet en ny guide til, hvordan du klassificerer og mærker dine produkter, som […]
6. oktober 2021

En ny aftale mellem tre parter skal afhjælpe manglen på arbejdskraft

Aftalen er indgået mellem Regeringen, arbejdsmarkedets parter og KL. Aftalen indebære fokus på følgende: Bedre match mellem ledige og virksomheder. Skærpede rådighedsregler for at sikre, at […]