Skiltning

Skiltning skal anvendes, når man udfører arbejdsopgaver som medfører farer, der ikke kan undgås ved hjælp af tekniske hjælpeforanstaltninger.
Eksempler på skiltning, som man kan støde på i forskellige brancher, er

  • Sikkerhedsskiltning – en kombination af en geometrisk form, farver og et symbol eller piktogram, som giver en bestemt anvisning
  • Påbudsskiltning – fx brug af åndedrætsværn er påkrævet og brug af høreværn er påkrævet
  • Advarselsskilte – fx pas på kørende transport

Som arbejdsgiver skal man sikre, medarbejderne instrueres og oplæres i, hvad skiltene på arbejdspladsen signalerer.

Læs også afsnit om sikkerhedskultur, ATEX og forebyggelse.